Dnes uplyne 110 let od úmrtí spisovatele, dramatika a literárního kritika Viléma Mrštíka

Vilém Mrštík, mladší bratr spisovatele Aloise Mrštíka, se narodil 14. 5. 1863 v Jimramově, kde prožil i své dětství. Roku 1869 se rodina odstěhovala do Ostrovačic u Brna, po dalších šesti letech do Brna. Studoval na gymnáziu v Brně, oktávu dokončil v Praze. Toužil po studiu na malířské akademii, ale z existenčních důvodů se musel tohoto záměru vzdát. Začal studovat práva, po roce však studia zanechal. Byl stržen literárním životem. Roku 1889 opustil Prahu a přestěhoval se k bratru Aloisovi do Divák.

Přispíval především do časopisů Rozhledy, Světozor, Ruch, Lumír, Česká Thálie, Zlatá Praha, Hlas národa, Literární listy, Národní listy, Pozor, Česká revue, Moravskoslezská revue. V letech 1907 – 1910 redigoval s bratrem Moravskoslezskou revui.

Překládal a propagoval klasiky ruského realismu (L. N. Tolstoj, F. M. Dostojevskij aj.), stejně jako představitele francouzského naturalismu (E. Zola). Zásady uměleckého realismu uplatňoval nejen při výkladu literárních děl (např. B. Němcové a J. Nerudy), nýbrž i ve vlastním uměleckém a publicistickém díle (Moje sny, Pia desideria).

Nejvýznamnější částí prozaického díla Viléma Mrštíka jsou jeho romány z počátku devadesátých let, Pohádka máje a Santa Lucia, oba silně autobiografické; první je oslavou života, druhý tragickou obžalobou.

Také ve vesnických povídkách a črtách nachází mravní hodnoty u lidí chudých a tvrdě odsuzuje bezohlednost a honbu za majetkem. Svěžest si dodnes zachovaly jeho přírodní črty a obrázky s bohatými impresionistickými záznamy nálad, barev a dojmů (Obrázky, Kniha cest).

Počínaje druhou polovinou devadesátých let projevuje se v M. tvorbě rozkolísání, názorová nejistota a v souvislosti s tím zřetelný pokles tvůrčích sil, dokumentovaný marným zápasem nad románovým torzem Zumři.

Rozhodujícím způsobem do vývoje českého dramatu zasáhlo společné dílo obou bratří Maryša, po vesnických hrách G. Preissové a A. Jiráska vrchol české realistické dramatiky 19. století. Stavba hry je prostá a logická, postavy jsou vytvořeny s velkým uměním charakterizačním.

Vilém Mrštík zemřel 2. 3. 1912 v Divákách u Hustopečí.

Komentáře