Dnes uplyne 115 let od narození novináře a spisovatele Julia Fučíka

Julius Fučík – český novinář, politik, překladatel, literární a divadelní kritik se narodil 23. 2. 1903 na pražském Smíchově v rodině soustružníka a divadelního ochotníka. Fučíkovým strýcem, po němž získal křestní jméno, byl Julius Fučík, populární vojenský kapelník a skladatel, autor např. pochodů Florentinský pochod, Vjezd gladiátorů atd.
Dětství prožil částečně v Praze a částečně v Plzni, kam se rodina v roce 1913 přestěhovala poté, co zde Fučíkův otec získal divadelní angažmá.
V Plzni vystudoval v roce 1921 reálné gymnázium a stal se mimořádným posluchačem literární vědy na Filozofické fakultě UK v Praze. Zde navštěvoval přednášky Zdeňka Nejedlého, F. X. Šaldy a dalších literárních vědců.
V době vysokoškolských studií začal publikovat v levicovém a komunistickém tisku. Jeho příspěvky se objevovaly v novinách a časopisech Avantgarda, Tvorba, Rudý večerník, Kmen.
V roce 1929 se stal redaktorem Rudého práva a zároveň se podílel na vzniku Haló novin.
Ve 20. a 30. letech se jako novinář účastnil řady dělnických manifestací a stávek. Podnikl i dvě cesty do Sovětského svazu, druhá cesta trvala téměř dva roky. O svých cestách psal reportáže.

V roce 1938 se Julius Fučík oženil s Augustou Kodeřicovou, která po válce vystupovala jako Gusta Fučíková, aktivní členka a předsedkyně Československého svazu žen a propagovala dílo Julia Fučíka.
Po obsazení Československa nacisty se Julius Fučík nejdříve skrýval u svých rodičů v Chotiměři u Domažlic. Brzy ale odešel do Prahy, kde se aktivně zapojil do ilegálního komunistického protiněmeckého odboje. Jako významný funkcionář řídil vydávání tajných komunistických tiskovin. Na základě udání byl v dubnu 1942 zatčen gestapem a uvězněn. Nejdříve byl umístěn v pražské pankrácké věznici, pak převezen do Budyšína a nakonec do Berlína-Plötzensee.
Na základě rozhodnutí nacistického soudu byl 8. 9. 1943 popraven ve věznici Berlín-Plötzensee.

Výběr z díla: Julius Fučík je autorem řady reportáží, divadelních a literárních kritik.

Reportáže: Reportáže z buržoazní republiky, V zemi, kde zítra již znamená včera, V zemi milované, Reportáž, psaná na oprátce.

Literární eseje: Božena Němcová bojující, O Sabinově zradě

Komentáře