Dnes uplyne 115 let od narození spisovatele Josefa Peterky

Josef Peterka, známější pod uměleckým jménem Bob Hurikán, případně pod literárním pseudonymem Bob Peters, byl český skaut, cestovatel, tramp, sportovec, spisovatel, publicista, redaktor, partyzán, historik trampingu a trampský písničkář. Vedle složení několika dodnes známých písniček (např. Rikatado) byl autorem celé řady knih s dobrodružnou, romantickou, detektivní a cestovatelskou tematikou. Pro jeho bouřlivý život se mu neoficiálně přezdívalo český Jack London. Mnohá jeho literární díla nepřekročila běžný literární průměr své doby, nicméně jeho spis Plamen vzpoury byl oceněn cenou Rodokapsu pro rok 1939. Za nejvýznamnější z jeho prací je – jako dokument své doby – považována faktografická kniha Dějiny trampingu.

Narodil se 21. 4. 1907 v Praze ve stejném roce jako spisovatel Jaroslav Foglar a prožil rušný život. V dětství byl skautem, v mládí založil na Sázavě několik trampských osad. Hrál na kytaru a zpíval, věnoval se trampskému sportování, přispíval do několika trampských a skautských periodik, psal knihy. V letech 19301931 podnikl dobrodružnou pouť do Orientu (patrně pod vlivem četby knih Richarda Halliburtona), později vykonal i cestu za polární kruh až do Laponska (zde možná pod vlivem vyprávění Eskymo Welzla, jež vycházelo na pokračování v tehdejších Lidových novinách).

Po druhé světové válce o sobě tvrdil, že organizoval na Brdech partyzánskou odbojovou skupinu s několika sty členů (Brdská partyzánská zimní brigáda), jíž údajně sám velel, tuto informaci však nikdo z pamětníků ani výzkum dostupných pramenů nikterak nepotvrzuje.

Celý archiv Partyzánské zimní brigády a její činnost včetně korespondence je dodnes v držení jeho rodiny! Na jaře 1945 byl nicméně na podkladě udání zatčen gestapem na nádraží v Čerčanech, a uvězněn v pankrácké věznici. Osvobozen s příchodem sovětských vojáků.

Po válce pracoval v různých dělnických profesích, mimo jiné též budoval Slapskou přehradu a podílel se na elektrifikaci českých železnic. Zemřel předčasně 2. 6. 1965 v Benešově ve věku 58 let.

Literární dílo:

sešitové romány

Rodokaps: Kouzlo hašiše (1936), Největší případ inspektora Cumminse (1936), Toronto (1937), Pobožný střelec (1937), Průkopníci Arizony (1938), Návrat pobožného střelce (1939), Plamen vzpoury (1939), Ztracená stopa (1940)

Rozruch: Šest šilinků (1938), Třetí záloha (1938), Udavač (1939)

Večery pod lampou: Snítka rudého vřesu (1940), Zelení hájové (1941), Děvče z mezihoří (1941), Princezna ze mlejna (1942), Petr Klen (1942)

P. M. Agentura Express: Toronto – na pokračování v časopise Pacific Expres (1969), Jezdci z Arizony (=Průkopníci Arizony) (1969), Pobožný střelec (1969), Mexiko v plamenech (=Plamen vzpoury) (1970)

Petrklíč: Mexiko v plamenech (=Plamen vzpoury) (1990)

Fortuna: Plamen vzpoury (1991)
Hurricane: Pobožný střelec (1990), Návrat pobožného střelce (1990), Toronto (1990), Kouzlo hašiše (1991), Modrý běs pouště (1991), Největší případ inspektora Cumminse (1991), Ztracená stopa (1991)
Ostatní: Hoši divočiny (1941, 1991), Stopař Cassidy (1941), Dějiny trampingu (1940, 1990), Trampské zkazky (prvá verze „Dějin trampingu“)(1933, 1990), Zálesák od Zlaté řeky (1939, 2001), Trampem do Orientu (1932, 1991), Dějiny trampingu II. – Co vypráví kytara (1948)

Zpracováno podle: https://cs.wikipedia.org

Komentáře