Dnes uplyne 120 let od narození spisovatele Josefa Augusty

Josef Augusta – prozaik a paleontolog, se narodil 17. 3. 1903 v Boskovicích. Roku 1921 absolvoval gymnázium v Boskovicích, poté studoval na Masarykově univerzitě v Brně paleontologii, geologii a zeměpis (doktorát 1926). V letech 1924–1931 pracoval jako asistent v Geologickém ústavu MU v Brně, dva roky (1932–1933) učil na měšťanské škole v Olešnici na Moravě, v letech 1933–1946 působil v Geologicko-paleontologickém ústavu Univerzity Karlovy v Praze (během uzavření vysokých škol Státní geologický ústav). V roce 1937 se na Přírodovědecké fakultě UK habilitoval v oboru všeobecné paleontologie a systematické zoopaleontologie a v roce 1945 byl jmenován profesorem paleontologie (se zpětnou platností od roku 1939). V roce 1955 získal hodnost doktora věd (DrSc.). V letech 1952–1956 byl proděkanem Geologicko-geografické fakulty Univerzity Karlovy a v letech 1956–1959 jejím děkanem. Poté vedl od roku 1960 až do své smrti katedru paleontologie na Přírodovědecké fakultě UK.

Kromě příspěvků v odborných periodikách publikoval také v časopisech určených laické veřejnosti, mládeži či přímo didakticky zaměřených – ve 30. a 40. letech především v časopisech Příroda a Naší přírodou, později také Vesmír, Živa, Přírodní vědy ve škole, Věda a technika mládeži, Lidé a země, Věda a život, Čteme a Výběr. Je autorem nebo spoluautorem řady vědeckých knih a učebních pomůcek; do Naučného slovníku přírodních věd pro školu a dům (1937–1942) přispěl veškerými paleontologickými hesly. V nakladatelství J. R. Vilímek v letech 1945–1949 spolupracoval na řízení edice Světem a přírodou. Od roku 1950 se podílel na tvorbě učebních pomůcek, nástěnných barevných paleontologických a paleo-antropologických tabulí a obrazových alb (společně se Zdeňkem Burianem). Byl odborným poradcem tvůrců filmu Cesta do pravěku (1955, r. Karel Zeman) a krátkého dokumentu Původ a vývoj člověka (1963, r. Rudolf Obdržálek). Jeho odborné a populárně naučné práce vycházely rovněž v zahraničí (mimo jiné překlady do angličtiny, němčiny, ruštiny). Za svou vědeckou a literární činnost získal řadu domácích i zahraničních ocenění.

Povídky Josefa Augusty (počínaje souborem Zavátý život a konče posmrtně vydaným svazkem U pravěkých lovců) jsou adresovány především mládeži. Čerpají z autorovy profese a podávají výseky z pravěkého živočišného a rostlinného života i z vývoje člověka od neandrtálce po druh homo sapiens. Beletristicky rekonstruují jednoduché příběhy, jak je napovídají dochované nálezy. Vypravěčské nadání, dramatické vidění a schopnost sugestivní zkratky jsou drženy v mezích ověřitelných faktů a vedeny záměrem popularizačním. Naopak i jeho populárně naučné práce, z nichž největšího ohlasu dosáhli Lovci jeskynních medvědů, obsahují beletrizované pasáže. Nedílnou součástí Augustových knih jsou ilustrace Zdeňka Buriana, vytvářené pod spisovatelovým odborným vedením.

Josef Augusta zemřel 4. 2. 1968 v Praze.

Zpracováno podle: www.slovnikceskeliteratury.cz

Komentáře