Dnes uplyne 120 let od úmrtí spisovatele Josefa Svátka

Josef Svátek byl český novinář, kulturní historik a spisovatel, zejména historických románů. Narodil se 24. 2. 1835 v Praze. Sice vystudoval reálné gymnázium a následně roku 1858 České vysoké učení technické v Praze, ale pak se věnoval žurnalistice a historii. Byl vrstevníkem májovců a v mládí se přátelil s Adolfem Heydukem. Působil v redakci Pražských novin a Pražského deníku, psal také pro Prager Zeitung. Ve svých dílech zpracovával výsledky svého bádání v málo známých nebo těžko přístupných archivech. Jeho prózy, týkající se zejména mocenské sítě jezuitů v Evropě a v Čechách, stavovského povstání a pobělohorských represí i revoluce v roce 1848, sympatizují s nekatolíky, vynikají množstvím historických a kulturních detailů a bohatým i fantastickým dějem.
Svátek patří společně Václavem Benešem Třebízským, Aloisem Jiráskem a Zikmundem Wintrem k nejvýznamnějším spisovatelům historických próz v české literatuře.
Josef Svátek zemřel 9. prosince roku 1897 v Praze.

Dílo:

Historické romány – Bitva bělohorská, Tajnosti pražské, Čeští křižáci, Marie Terezie a Karel VII., Pasovští v Praze, Majestát Rudolfa II., Vězeň na Křivoklátě, Praha a Řím, Sasové v Praze, Jiří z Lobkovic, Švédové v Praze, Pražský kat, Pomsta cikánova, Paní Popelovna z Lobkovic, Paměti katovské rodiny Mydlářů v Praze, Železná koruna, Hrabě Špork, Astrolog, Poslední Vršovec, Pád rodu Smiřických, Poslední Budovec, Don Cesar a Salomena, Sedláci u Chlumce

Povídky: Anna z Kunštátu, Z pěti století

Odborné práce: Napoleon III., císař Francouzův, Kulturhistorische Bilder aus Böhmen, Pražské pověsti a legendy, Obrazy z kulturních dějin českých, Povstání lidu selského v Čechách roku 1680, Ze staré Prahy, Dějiny katů a soubojů v Čechách

Komentáře