Dnes uplyne 130 let od narození básníka Josefa Hory

Josef Hora – přední básník české moderní poezie, autor melodických meditativních veršů a poezie domova a národních tradic, prozaik, autor sociálních románů a povídek, významný překladatel zejména z ruské a německé poezie, klasické i moderní.

Narodil se 8. 7. 1891 v Dobříni u Roudnice. Po vystudování roudnického gymnázia odešel do Prahy, absolvoval právnická studia a stal se novinářem.

Debutoval začátkem války sbírkou Básně, poznamenanou ještě vlivy poetiky Vrchlického a Sovy. Daleko výraznější a osobitější byla další Horova básnická kniha, prozrazující už charakteristické rysy jeho talentu, Strom v květu. Obě tyto básnické knihy spolu s Horovou novinářskou činností a podněty ruské revoluce způsobily, že Hora jako první, stanul v čele proletářské poezie sbírkou Pracující den.

Souběžně s Horovou proletářskou poezií vznikly ve dvacátých letech jeho romány Socialistická naděje a Hladový rok. Jsou dokumentem o rozbouřené politické hladině v Čechách na sklonku války a v prvních letech svobodného státu.

Josef Hora nabyl širokého rozhledu četnými cestami po Evropě, z nichž zvláště první dvě se odrazily námětově i svou atmosférou v jeho básnické tvorbě. Byly to sbírky Itálie a Struny ve větru, ve kterých je patrný začínající proces subjektivizace Horovy lyriky.

Hora, v němž od začátku zápasily „srdce“ a „vřava světa“ jako dva těžko smiřitelné živly, překonával v polovině třicátých let svou přechodnou odloučenost od soudobé skutečnosti, počínaje Máchovskými variacemi.

Koncem třicátých let se Horova poezie začlenila výrazným hlasem do mohutného národního proudu, jímž česká literatura reagovala na ohrožení vlasti. Byly to zejména sbírky Domov a skladba Jan houslista, zpodobující osudové sepětí umělce s rodnou zemí.

Vrcholnou sbírkou tohoto období byla skladba Zahrada Popelčina, cyklická báseň o dvou dílech, básníkovo vzepření se tragice osamění a vyjádření vzdoru proti tmě a zlu, ohrožujícímu národ i celé lidstvo. Za okupace těžce nemocný básník nacházel posilu v tvorbě (Život a dílo básníka Aneliho, Zápisky z nemoci) a v neuhasínající víře v novou svobodu, které se dočkal v posledních týdnech života.

Josef Hora zemřel 21. 6. 1945.

Komentáře