Dnes uplyne 135 let od úmrtí spisovatele Jakuba Malého

Jakub Malý celým jménem Jakub Josef Dominik Malý byl český národní buditel a novinář, autor publikací z oboru historie a literatury, překladatel z angličtiny, francouzštiny a němčiny. Používal též pseudonymy Budislav (pro básně) a Václav Pravda (především pro historické spisy). Narodil se 4. 8. 1811. Vystudoval na Karlově universitě filosofii a práva, seznámil se s mnoha tehdejšími vlastenci (Josef Kajetán Tyl, František Ladislav Čelakovský, Václav Hanka, František Palacký, Josef Jungmann). Začal psát básně do mnoha časopisů, živil se jako učitel jazyků. Spolupracoval s Jungmannem na sestavování Slovníku, pracoval jako editor, redaktor a překladatel (vydával literární časopis Dennice). Vydával ostře protivládní politické články, historické spisy (Dějepis národu českého pro čtenáře každého stavu, 1863). Na sklonku života vydal své paměti, v nichž popsal situaci na počátku národního obrození (Naše znovuzrození). Mimo vlastní tvorbu překládal, především z angličtiny (Oliver Goldsmith, Washington Irving, William Shakespeare, učebnice angličtiny a knihy o amerických reáliích), francouzštiny, němčiny a polštiny. Psal i německy. Patřil k nejplodnějším českým spisovatelům své doby.
Český historik, spisovatel a novinář Jakub Malý je pro své polemiky s Havlíčkem, Hálkem, Nerudou a s dalšími pro mnohé přímo prototypem literárního zpátečníka. Rozhodně patří mezi nejkontroverznější české postavy 19. století.
Byl neobyčejně vzdělaný a rozhledem převyšoval většinu svých současníků. Jako žurnalista publikoval od třicátých let v listech konzervativně vlasteneckého zaměření. Pomáhal Jungmannovi s dokončením jeho Slovníku. Psal básně, novely, pokoušel se o dramata. Jako první se věnoval soustavné literární kritice. V letech 1835-44 redigoval Bibliotéku zábavného čtení, jež přinášela řadu překladů cizí beletrie. V roce 1848 stál jako politik, člen Národního výboru i jako žurnalista na pozicích konzervativismu.
Od konce padesátých let byl redaktorem a spolupracovníkem Riegrova slovníku naučného. Do této doby patří i jeho kritické výpady proti literární generaci májovců.
Z jeho rozsáhlého díla stojí nejvýše Národní české pohádky a pověsti, paměti Vzpomínky a úvahy starého vlastence, rozsáhlé dějiny národního obrození Naše znovuzrození, jakož i populární Dějepis národu českého pro čtenáře každého stavu. Jeho překladatelská činnost se soustřeďovala zejména na literaturu německou, francouzskou a anglickou. Pozoruhodný je jeho překlad 11 Shakespearových dramat v rámci projektu Matice české. Svou práci na Riegrově slovníku pak zúročil ve vydání Vlastenského slovníku historického (1877), který vzdor řadě nepřesností (včetně neochvějné důvěry Malého v pravost tzv. Rukopisů) i nevyváženosti nebyl dodnes podobným dílem překonán.

Jakub Malý zemřel 7. 3. 1885.

Zpracováno podle: www.knihovnicka.net

 

Komentáře