Dnes uplyne 140 let od úmrtí spisovatele A. V. Šmilovského

Alois Vojtěch Šmilovský (vlastním jménem Alois Schmillauer), se narodil 24. 1. 1837 v Mladé Boleslavi. Byl český spisovatel a gymnazijní profesor. V Mladé Boleslavi získal základní vzdělání a začal navštěvovat místní piaristické gymnázium. Ve studiu pokračoval v Praze, kde pak vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Po vystudování fakulty nastoupil v roce 1860 na gymnázium do Klatov jako suplující profesor, řádným profesorem se stal až po osmi letech po složení zkoušek profesorské způsobilosti v českém jazyce a přírodopise. Jeho žákem byl Jaroslav Vrchlický. V Klatovech založil pěvecký spolek Šumavan, pro který psal libreta, napsal i několik divadelních her, které však nebyly příliš úspěšné. V roce 1873 nastoupil jako profesor na gymnázium v Litomyšli, kde v té době působil jako profesor i Alois Jirásek. Od roku 1877 působil jako školní inspektor na Litomyšlsku a Poličsku. Zemřel 20. června 1883 v Litomyšli.

Dílo: Bětuška, Starý varhaník, Setník Dřevnický, Parnasie, Básně, Za ranních červánků, Krupař Kleofáš, Starohorský filosof, Nebesa, Jehla, Pozůstalá dramata, I.–IV. díl (posmrtně)

Zpracováno podle: http://cs.wikipedia.org

Komentáře