Dnes uplyne 145 let od narození spisovatele Viléma Bitnara

Vilém Bitnar byl český literární a kulturní historik, spisovatel a publicista katolické orientace, jeden z hlavních představitelů katolické moderny. Narodil se 11. 4. 1874 ve Zbečníku u Hronova. Byl i organizátorem katolického kulturního života, psal do revue Akord, novin Našinec, encyklopedie Český slovník bohovědný, založil týdeník katolické inteligence Nový věk a literárně-filozofický časopis Meditace. Patří k jedněm z největších českých znalců barokní literatury.

Dílo: Čítanka svatojanská, uspořádal Vilém Bitnar, Dědictví sv. Jana Nepomuckého, Praha 1932, 1. Vydání. Vilém Bitnar, Vojtěch Pakosta. Život a dílo, Deštná, Nákl. Kroužku rodáku z Deštné a okolí 1935; Vilém Bitnar, Zrození barokového básníka, Praha 1940; Vilém Bitnar, Postavy a problémy českého baroku literárního, Praha, Cyrilo-Metodějské knihkupectvi G. Francla, 1939; Vilém Bitnar, Inferiorita české literatury katolické, Václav Petr 1941; Vilém Bitnar, Josef Hanák, V. Petr, 1941; Na paměť F. B. Vaňka, uspořádal Vilém Bitnar, Praha 1947; Vilém Bitnar, O podstatě českého literárního baroku, Vyšehrad 1941; Vilém Bitnar, Jan z Jenštejna: Mariánský a eucharistický horlitel české gotiky

Vilém Bitnar zemřel 12. 10. 1948 v Praze.

Zpracováno podle: https://cs.wikipedia.org/wiki

Komentáře