Dnes uplyne 15 let od úmrtí básníka Jaroslava Mazáče

Jaroslav Mazáč se narodil 24. 3. 1934 v Přerově.  Pocházel z dělnické rodiny. Po absolvování gymnázia v Přerově (maturoval 1952) a tříletém studiu češtiny a ruštiny na PF UP v Olomouci (absolvoval 1955) působil jako učitel na základních a středních školách na severní Moravě: v Šumperku, Starém Městě pod Sněžníkem (1959–1962), v Zábřehu (1962–1963) a Kojetíně (1963–1965). V letech 1956–1959 dálkově studoval češtinu na FF UP (diplomová práce Poezie Karla Tomana, PhDr. 1972 prací se stejným titulem), od roku 1965 učil na Střední zemědělské škole v Přerově.

Debutoval roku 1961 v Červeném květu (v letech 1968–1969 též člen redakční rady), dále přispíval do Lidové demokracie, Akordu, Nové svobody (Ostrava), od 70. let do periodik Mladá fronta, Naše rodina, Ostravský kulturní měsíčník, Tvorba, Literární měsíčník, Učitelské noviny aj. Publikoval též v okresním tisku (Kultura Přerova, Kulturní život Šumperska, Průvodce kulturou Zábřeha), kde používal šifer -az-, (j). Jako samizdat byla v 80. letech rozšiřována sbírka Tichá mše.

Počátky Mazáčovy poezie byly poznamenány zvýšenou expresivitou a neologizujícím verbalismem. V dalším básnickém vývoji (Laskavý soud, Setkání křídel) básník překonává nepoměr mezi prostým smyslem veršů a složitým básnickým výrazem a směřuje k výrazové hutnosti a zkratkovitosti veršů. Konstantami jeho převážně meditativně laděné poezie jsou láska, domov a příroda, jejichž nadčasovou platnost chápe jako základní přesah lidského života; obranou těchto hodnot získávají Mazáčovy verše značnou apelativnost, často vyslovovanou až s dokumentární jednoznačností. V lyrickoepických skladbách své básnické výzvy aktualizoval příběhem (osvobozenecký boj partyzánů), zdůrazňujícím stálou hodnotu míru a svobody (Dálkový pochod, Nehasnoucí oheň). V 90. letech se proměňuje Mazáčův vztah ke skutečnosti a jeho lyrika získává výrazný náboženský rozměr a zároveň reflektuje proměnu společnosti a její sociální a kulturní dopady (Jupiter nízko nad obzorem, Oidipus nabývá zraku).

Jaroslav Mazáč zemřel 28. 4. 2006 v Přerově.

Zpracováno podle: www.slovnikceskeliteratury.cz

Komentáře