Dnes uplyne 15 let od úmrtí básníka Petra Kabeše

Básník Petr Kabeš se narodil 21. 6. 1941 v Pardubicích.  Vyrostl v rodině bankovního úředníka. V rodném městě navštěvoval jedenáctiletou střední školu (maturoval v roce 1958); v Praze studoval na Vysoké škole ekonomické politickou ekonomii a dějiny ekonomických teorií (1958–1963, Ing.). Po základní vojenské službě (1963–1964, převážně v Plzni) nastoupil v oboru plánování vědecké činnosti v pražském Ústavu pro technické a ekonomické informace (ÚVTEIN). Od roku 1966 redigoval jako zaměstnanec nakladatelství Československý spisovatel literární měsíčník Sešity pro mladou literaturu (od roku 1968 Sešity pro literaturu a diskusi) až do jejich úředního zákazu (1969). V letech 1970–1971 byl zaměstnán jako plavčík a výčepní, poté byl nočním hlídačem v Národní galerii, 1975–1977 pracoval v Ústavu fyziky atmosféry ČSAV jako pozorovatel počasí na observatoři Milešovka. Po podpisu Charty 77 byl propuštěn, zpočátku se několik měsíců živil jako stavební dělník, poté deset let jako noční hlídač. Od června 1989 do února 1990 čerpař a studnař v Agrostavu. V roce 1990 pobíral stipendium Českého literárního fondu, 1991 si zvolil svobodné povolání, od roku 1992 byl v invalidním důchodu.

Kabeš debutoval v roce 1959 v Kultuře, poté publikoval mj. v Hostu do domu, Kulturní tvorbě, Tváři, Plameni, Literárních novinách, Literárních listech, Orientaci, Sešitech pro mladou literaturu. Od 60. let časopisecky uveřejňoval též překlady z francouzské a německé poezie. Verše pro děti otiskoval v Mateřídoušce, po roce 1977 je uváděl pod propůjčenými jmény Josef Petráš, Jaroslava Rösslerová a Stanislav Havelka v literárním vysílání Československého rozhlasu. Od roku 1989 psal též do Mostu, Lidových novin, Nových knih, Fragmentu K (Bratislava), Paternosteru, Souvislostí, Tvaru a Prostoru. V samizdatu přispíval zejména do Obsahu (zde samostatná rubrika Těžítka); pro samizdatový tisk psal Kabeš i veršované fejetony, pro edici Petlice připravil výbor z poezie Emila Juliše Jablko nevrátím květu (1981) a uspořádal sborníky Nějakej vodnatelnej papírovej člověk (1977), Písačky pro Dominika Tatarku (1983, též přispěl) a Světlá lhůta (1988, též přispěl). Kabešovy texty byly zařazeny do samizdatových sborníků Panu Bohuslavu Reynkovi (1967, ed. Vl. Vokolek), Československý fejeton/fejtón 1975 – 1976 (1976, ed. L. Vaculík), Československý fejeton/fejtón 1976 – 1977 (1977, ed. L. Vaculík), Československý fejeton/fejtón 1977 – 1978 (1978, ed. L. Vaculík), Co dům dal (1978, ed. J. Mrázek), Hodina naděje (1978, eds. J. Gruša, M. Uhde, L. Vaculík), Československé fejetony (Edice Expedice 1979), Betlém 1980 (1980, ed. J. Kroutvor), Nad procesem (1980, ed. I. Klíma), K 75. narozeninám Prof. Dr. Václava Černého (1980, eds. K. Pecka, A. Bělohoubek), Petruščin sborník (1983, ed. P. Šustrová), Z Obsahu 1983 (1984), Básníci a samotáři (1984, eds. O. Fibich, J. Brixi), Danny je náš! (1984, ed. A. Kliment), Z Obsahu 1984 (1985), Karlu Srpovi k padesátinám (1986, eds. J. Kořán, P. Kouba), Z Obsahu 1985 (1986), Z Obsahu 1986 (1987), Na střepech volnosti (Česká expedice 1987, ed. J. Hořec), Obsah. Leden – květen 1987 (1987), Sborník pro Jana Lopatku a Andreje Stankoviče k jejich pětačtyřiceti se zpožděním dvou let (1987), Z Obsahu 1987 (1988), Z Obsahu 1988 (1989). V edici Petlice vydal Kabeš sbírky Obyvatelná těla (1974), Skanseny (1981) a Pěší věc (1985). Je spolutvůrcem Slovníku českých spisovatelů (smz. 1978; přeprac. v edici Petlice 1979; v exilu Toronto 1982, doma knižně 1991 s tit. Slovník zakázaných autorů), zachycujícího komunistickým režimem potlačovanou literaturu v období od února 1948 do konce 70. let. 1988 byl spolupořadatelem kulturní akce Otevřený dialog (Brno), prvního pokusu o kulturní dialog umělců tzv. oficiálních a nezávislých. Užíval šifry pek.

První Kabešovy lyrické sbírky Čáry na dlani a Zahrady na boso navazovaly na meziválečnou tradici expresionistické poezie (mj. Georg Trakl), kladly důraz na intelektuální obraznost metafory a nepřímou, náznakovou charakteristiku autentického dění. Počínaje sbírkou Mrtvá sezona začíná nad touto záměrně neideologickou lyričností převažovat autorovo směřování k radikálnímu formálnímu experimentu, k hledání nových významových možností jazyka a současně i k záměrné hermetičnosti básnického tvaru, jež je výrazem absence mezilidské komunikace. Filozofickými východisky se jeho hledání lidské identity sbližuje s postuláty evropského existencialismu 60. let.
Na počátku 70. let se Kabešovo soustředění na básnickou řeč dále prohlubuje, nabývá podoby soustavného užívání kontrapunktické koláže, v níž se setkávají literární citace, mytické rituály, křesťanská symbolika a žurnalistické absurdity (Odklad krajiny, Obyvatelná těla). V knížkách veršů z první a druhé poloviny 70. let (Skanseny, Pěší věc) se pak součástí Kabešových poetických koláží stává rovněž dokumentárnost a banalita, takže intenzivní, hutný styl Kabešových poetických fragmentů posléze vytváří specifický svět sémiotického labyrintu jazyka 20. století, v němž vévodí skeptická reflexe a apokalyptická atmosféra verše. Sbírka Těžítka obsahuje bizarní, tragikomický soubor aforismů, sentencí a záznamů reálného i neskutečného bytí.
Svazky Pěší věc a jiné předpokoje, Krátké letní procesy, Kámen ze srdce, Těžítka, ta těžítka představují Kabešovu osobitě koncipovanou retrospektivu. Vedle přepracovaných verzí starších sbírek se zde ocitají texty nové nebo texty z jiných důvodů dosud netištěné. Poslední samostatně vydanou sbírkou Petra Kabeše je kniha nazvaná Cash, v níž se všudypřítomná jazyková hra a bohatá intertextualita pojí s latentní otázkou po možnostech dorozumění prostřednictvím jazyka.

Petr Kabeš zemřel 9. 7. 2005 v Praze.

Zpracováno podle: www.slovnikceskeliteratury.cz

Komentáře