Dnes uplyne 15 let od úmrtí spisovatele a scénáristy Karla Štorkána

Karel Štorkán byl český spisovatel a scénárista, napsal řadu odborných prací z oboru žurnalistiky. Tematicky čerpal ze života mládeže, sportovců a z oblasti kriminalistiky, spolupracoval s Československou a Českou televizí a filmem.

Narodil se 5. května 1923 v Hořovicích. Po vyučení pracoval jako soustružník, poté absolvoval strojnickou průmyslovku v Praze. Spolupráce s tiskem ho přivedla na Novinářskou fakultu vysoké školy politické a sociální. Po absolutoriu byl dva roky asistentem na katedře marxismu-leninismu ČVUT, odtud roku 1955 přešel na katedru novinářství FF UK (po osamostatnění Fakulta sociálních věd a publicistiky, resp. Fakulta žurnalistiky UK). Zde působil do roku 1990. (Roku 1969 dosáhl titulu kandidát věd, 1970 docent, 1984 profesor.)  V letech 1970-1976 byl na této fakultě proděkanem, od roku 1976 vedl katedru periodického tisku. V letech 1969-82 byl externím dramaturgem FS Barrandov.

Karel Štorkán publikoval v řadě novin a časopisů: Práce, Večerní Praha, Svět v obrazech. Řada próz byla podkladem filmových scénářů, je i autorem televizních seriálů (Zkoušky z dospělosti, Bylo nás šest, Chlapci a chlapi.)
V 50. letech začal psát prózy, v nichž chtěl popularizovat slavné osobnosti našeho sportu (Když chytal Plánička, Rekord nepadá z nebe). V kriminálních povídkách se snažil informovat veřejnost o aktuální problematice trestných činů. V 70. letech se jeho zájem posouvá k mládeži, jejímu citovému tápání, hledání místa v životě, o jejích zkreslených představách o světě a o životě. Zobrazuje přitom lidi z různých sociálních skupin od středoškoláků (My ztracený holky, Rodeo), přes vojáky (Půlnoční kolona) a sportovce až po učně (Kvočny a král). Tyto knihy jsou většinou napsány v první osobě ve snaze vžít se co nejvíce do pocitu svého hrdiny.
Od této tematiky se liší novela Milion, snažící se zachytit události, které za 1. republiky vedly ke zřícení budovy v Praze Na poříčí. Na námět původní rozhlasové hry Střílej oběma rukama, posléze uvedené i v Národním divadle a v televizi, vznikl dramatický román z doby kolektivizace vesnice Rozhodnutí. Ke konci života se Štorkán věnoval i historickým látkám.

Karel Štorkán zemřel 12. dubna 2007 ve Starých Splavech.

Komentáře