Dnes uplyne 155 let od narození spisovatele Františka Flose

František Flos byl učitel, dramatik, spisovatel a překladatel, spolu s Eduardem Štorchem je považován za zakladatele české dobrodružné literatury pro mládež. Narodil se 27. 7. 1864 v Přelouči v obchodnické rodině. Už desetiletý se octl na čas ve Vídni a učil se německy. Na učitelském ústavu v Hradci Králové se jeho zájem začal zaměřovat na literaturu. Jako učitel působil v rodném Polabí – v Kladrubech, v Červených Pečkách, v Týnci nad Labem. Vyučoval češtinu, dějepis a zeměpis. Pražské časopisy uveřejňovaly jeho prozaické práce, zanedlouho se objevily překlady z francouzštiny a z angličtiny, publikace knižní. Ale teprve v roce 1913 vyšla jeho první dětská knížka. Po první světové válce se stal školním inspektorem. V šedesáti letech odešel do penze. Od té doby žil v Praze na Spořilově a psal knihy pro děti, jejichž příprava, obsáhlé studium látky, prostředí, postav, byly autorsky nemálo náročné.
František Flos zemřel 8. 1. 1961.

Z díla: Lovci orchidejí 1 (1962), Lovci kožišin (1970), Albatros / Nad Tichým oceánem (1976), Lovci orchidejí 2 – V pralesích Ekvádoru (1996), Z pralesů Konga (1971), Na Modrém Nilu (1969), Taje afrických pralesů (1973), Strýcův odkaz (1970), Za pokladem (1960), Vzducholodí do srdce Brasilie (1929), Útěk ze zajetí (1968), V bažinách argentinských (1933), Supové Atlasu (1968), Lovci orchidejí 3. díl (1962), Po dobré stopě (1939)

Zpracováno podle: www.databazeknih.cz 

Komentáře