Dnes uplyne 155 let od narození spisovatele J. K. Šlejhara

Josef Karel Šlejhar – český naturalistický spisovatel, se narodil 14. 10. 1864 ve Staré Pace. Vystudoval reálku v Pardubicích, kde roku 1881 maturoval. Pak studoval chemii na pražské technice v Praze, studia pro nemoc zanechal. Poté pracoval jako technický úředník v cukrovaru, byl sedlákem na zděděném statku v Dolní Kalné a od roku 1901 byl až do své smrti učitelem na obchodních školách v Hradci Králové, Kolíně a od roku 1907 v Praze, kde nakonec zemřel. Měl celý život existenční i rodinné problémy.
Jeho dílo je charakteristické hlubokým pesimismem, čtenáře se snaží šokovat děsivými detaily. Postavy v jeho dílech jsou lidskou zlobou nebo vnějšími okolnostmi tlačeny do tragických konfliktů, kde je smrt často jediným východiskem. Nejčastěji píše o životě na vesnici, který je v jeho díle líčen v těch nejhorších barvách.

Dílo: Dojmy z přírody a společnosti – sbírka naturalistických povídek. Lidé a zvířata, postavení do předurčených, bezvýchodných situací, se v zoufalé snaze přežít dostávají do konfliktů, kde si navzájem ubližují. Kulisou je příroda, jejímuž líčení se věnuje mnoho prostoru. Kuře melancholik – vydáno roku 1889. Povídka o týraném dítěti-sirotkovi a jeho kuřeti, kde oba umírají (dítě v kůlně na slámě); velmi detailní popisy. Podle povídky byl natočen stejnojmenný film. Lípa – román. Mladý sedlák necitlivě modernizuje hospodářství a snaží se porazit památnou lípu na hranicích svého pozemku. Spisovatel, ústy souseda, vyjadřuje svůj odpor k veškerému pokroku (včetně zemědělského školství) a úctu k tradičnímu venkovskému životu. Peklo – sleduje život dělníka v cukrovaru, přičemž peklem je myšlen právě ten cukrovar (inspirováno pobytem v Pečkách). Vina je dávána společnosti. Pouze vášnivá láska přináší východisko. Ukolébavka – o služce Frantině, která je po celý život týrána, okrádána a vyháněna a nakonec umírá na dlažbě. „Ukolébavka“ je hrubá řeč od její sestry. Vraždění – román bez jasné dějové linie, popisující život na vesnici, kde si lidé navzájem znepříjemňují život, a není spravedlnosti. V zášeří krbu – o nevydařeném rodinném životě slabocha s hysterickou manželkou (autobiografické rysy). Z Prahy – sbírka naturalistických povídek, zaměřená na zlo a konflikty velkoměstského života. Co život opomíjí – vydáno roku 1895; soubor naturalistických povídek o fyzické a psychické bolesti člověka. Z chmurných obzorů – vydáno roku 1910. Od nás – vydáno roku 1907 – dvě povídky (sirotek, nekřtěňátko).

Josef Karel Šlejhar zemřel 4. 9. 1914 v Praze.

Zpracováno podle: http://cs.wikipedia.org

Komentáře