Dnes uplyne 155 let od narození spisovatele Václava Říhy

Václav Tille – knihovníkučitel, divadelní a literární kritik a český spisovatel, se narodil 16. února 1867 v Táboře. Používal také pseudonym Václav Říha. Narodil se v rodině profesora reálného gymnázia v Táboře, Antonína Tilleho, a jeho ženy Marie, rozené Eisensteinové. Babička z otcovy strany pocházela z rodu Nádherných z Borutína.

Václav Tille absolvoval gymnázium, pak filosofickou fakultu Karlovy university v Praze (slavistiku a germanistiku) a další v Innsbrucku, studia zakončil doktorátem. Později vykonával práci v pražské univerzitní a olomoucké studijní knihovně. V té době působil také jako revizor sbírek knihovny Národního muzea. Následoval pobyt na univerzitě v Paříži. V roce 1903 habilitoval a v letech 19211937 byl řádným profesorem srovnávacích dějin na Karlově universitě. Stal se členem Rotary klubuEvropského literárního klubuČeskoslovenské Intelektuální Unie, v roce 1925 je spoluzakladatelem PEN klubu. V roce 1925 se stal členem Mezinárodní akademické unie.

Uveřejnil řadu divadelních a literárních kritik v Národních listech (působil zde v letech 1910–1915), VenkověPrager Presse a dalších novinách i časopisech. Vytvořil velmi mnoho srovnávacích studií u umění scénickém, mimickém, kriticky rozebíral tvorbu povídkovou, pohádkovou a zabýval se i dalšími obory české i cizí literatury a knihovnictví. Při psaní pohádek použil pseudonym V. Říha, odborné články podepisoval často různými zkratkami a značkami. Dr. Václav Tille redigoval od roku 1902 knižnici pro mládež Žeň z literatur.

Odborné publikace: Divadelní vzpomínky (1917), Literární studie (1892), Povídky sebrané na mor. Valašsku (1902), Erbenovy České pohádky (1905), studie, Němcové Národní báchorky a pověsti (1905), studie, Němcové Pohádky (1907), studie, Kinéma (1908), filmová studie, České pohádky do roku 1848 (1909), studie, Soupis českých pohádek, díl I. (1930), Soupis českých pohádek, díl 2. (1934), Božena Němcová (1911) monografie spisovatelky, několikrát přepracoval, opatřil dodatky, Filosofie literatury u Taina a předchůdců (1902), Maurice Maeterlinck (1910), monografie, Roncesvalles (1915), filologicko-místopisná studie, Alšovy pohádky (1941), Božena Němcová maličkým (1958) – pro předškolní věk a mnoho dalších.

Pohádky: Povídka o svatbě krále Jana (1900), Letní noc (1905), Říhovy pohádky (1915), Paleček (1922), Nebojsa (1925), Zvířátka a Petrovští a mnoho dalších, všechny pod pseudonymem V. Říha.

Václav Říha zemřel 26. června 1937 v Praze.

Zpracováno podle: https://cs.wikipedia.org

Komentáře