Dnes uplyne 155 let od narození spisovatelky Růženy Svobodové

Růžena Svobodová se narodila 10. 7. 1868 v Mikulovicích u Znojma. Otec byl správcem klášterního panství. Do školy začala chodit v Praze, kam se rodina roku 1874 přestěhovala. Vzdělání zakončila v klášterní škole u Svatého srdce. Po otcově smrti se živila nějaký čas jako společnice a domácí učitelka. Roku 1890 se vdala za spisovatele F. X. Svobodu.

První práce tiskla od roku 1891 v Rozhledech, Světozoru a Lumíru. Založila a vedla časopisy Lípa a Zvěstování. Za první světové války byla inspirátorkou a organizátorkou sdružení České srdce, akce na pomoc venkova hladovějícím městským dětem.

Povídková a románová tvorba R. Svobodové, přední představitelky českého literárního impresionismu, vyrůstá z bolestného rozporu snu a skutečnosti. Její hrdinky, mladé dívky a jemné senzitivní ženy, prožívají dramatická střetnutí ráje dětství s krutým a bezohledným světem, trpí nepochopením a lhostejností svého okolí. Hrdinky jejích prvních próz proti svému osudu revoltují, hájí svůj sen, mravní ideál; brzy se však s melancholickou rezignací poddávají svému údělu. Čelí mu pak s tichou pokorou a bez naděje, že naleznou sílu k novému odporu (Na písčité půdě, Ztroskotáno, Přetížený klas).

Ukazuje se, že ideál životní harmonie není možno najít. Proto se S. utíká k fantazii. Vytváří romantické hrdinské typy žen, které se dovedou drásavé skutečnosti světa bránit a ubránit. (Milenky, Plameny a plaménky, Marné lásky).

Zvláštní místo v tvorbě S. má rámcová novela Černí myslivci, knížka plná poezie a romantiky, nevšední znalosti přírody a lidí, v níž autorka využila beskydských pověstí k působivé historii o lásce a smrti.

Její stylistické mistrovství, smysl pro detail a náladu, atmosféru lidských vztahů a kolorit prostředí se nejvíce uplatnily v knihách, které vznikly na okraji díla, v črtách z cest a povídkách o dětech a pro děti (V odlehlé dědině, Pokojný dům, Blaženčino pokání, Hrdinné a bezpomocné dětství) a v nedokončených vzpomínkách Ráj, v nichž se autorka na sklonku života vrací do světa dětství.

Růžena Svobodová zemřela 1. 1. 1920 v Praze.

Komentáře