Dnes uplyne 180 let od narození básníka Václava Šolce

Václav Šolc –  krátce žijící český herec a básník, se narodil 23. 12. 1838 v Sobotce. Pocházel z dobře situované rolnické rodiny. Gymnázium studoval v Jičíně, po jeho absolvování se neúspěšně pokoušel vystudovat historii na filozofické fakultě univerzity v Praze. Po dvou letech studia zanechal i kvůli nedostatku peněz a oddal se životu bohémskému. V letech 18641867 se živil jako kočovný herec na cestách po Čechách a také jako básník. Jen občas se vracel k matce do Sobotky. Pak získal nějaké peníze, vydal svou knihu básní a vrátil se ke studiu. Toho fyzicky vyčerpán brzy zanechal a nemocen odjel naposledy domů. Zemřel na tuberkulózu (či zápal plic) v nedožitých 33 letech – 14. 7. 1871 v Sobotce. Zde má pomník a hrob.
Svými básněmi přispíval do několika novin a časopisů – např. Lumíru, Světozoru, Květů, Obrazů života. Jeho básně se zabývají sociální a národní tematikou. Jako první začal v české literatuře používat sonety, gazely a šansony. Jeho tvorba je označována jako významný předěl od Májovců k Ruchovcům.

Dílo: Prvosenky (vydána knižně 1868, podruhé v rozšířeném vydání 1871), Zpěvy svatováclavské, Polskému národu, Kolo osudu

Zpracováno podle: http://wikipedia.org

Komentáře