Dnes uplyne 185 let od narození spisovatele a sběratele lidové slovesnosti Františka Bartoše

Významný národopisec, folklorista, pedagog, jazykovědec a literární historik František Bartoš se narodil 16. března 1837 ve Zlíně-Mladcové a tamtéž 11. června 1906 zemřel. Téměř třicet let působil v Brně, ponejvíce na Slovanském gymnáziu. Pracemi o lidových zvycích a obyčejích, o lidovém léčení, pověrách apod. se stal zakladatelem moravské etnografie a folkloristiky. Sbíral a vydával díla lidové slovesnosti, na hudebních zápisech lidových písní spolupracoval s hudebním skladatelem Leošem Janáčkem. Vydal tři soubory moravských a slezských písní i s nápěvy. Zakladatelský význam mají jeho díla o moravských nářečích. S jeho pedagogickým působením souvisí i zpracování čítanek a příruček pro střední školy a ediční činnost. Od r. 1887 byl čestným členem čtenářského spolku ve Zlíně.
Dílo Františka Bartoše: Dialektologie moravská, Naše děti, Národní písně moravské, Kytice písní moravských, Národní písně moravské nově nasbírané, Dialektologický slovník moravský, Deset rozprav lidopisných, Lid a národ, Moravský lid, Stručný přehled dějin literatury české doby staré a střední, Malá slovesnost.
Spis Dialektologie moravská byl v roce 1895 oceněn petrohradskou akademií věd.

Komentáře