Dnes uplyne 190 let od úmrtí spisovatele Josefa Lindy

Josef Lindačeský spisovatel, dramatik, ale pravděpodobně i falzifikátor, se narodil v červenci 1789 v Nových Mitrovicích. Studoval na gymnáziu a později filozofii na univerzitě v Plzni. Dne 15. května 1809 neúspěšně žádal, jako žák druhé humanitní třídy na gymnáziu, o stipendium magistrát města Blovice. V roce 1812 odešel do Prahy, kde ukončil studium filozofie a vystudoval také práva (do roku 1816). V roce 1818 začal spolupracovat s Pražskými Novinami Schönfeldových a od roku 1820 redigoval Vlastenecký Zvěstovatel.
Od roku 1822 působil v c.k. Knihovně. Této funkce se vzdal roku 1825, aby se mohl plně věnovat novinám. V roce 1816 Linda údajně našel rukopis zvaný Píseň vyšehradská, první text, kterého se týkají známé spory o Rukopisy. Linda byl spolubydlící Václava Hanky a rukopis měl najít v deskách knihy nájemníků, kterou používal jako podložku pod nohy. Hanka je považován za hlavního původce padělaného Rukopisu královédvorského a Rukopisu zelenohorského a Linda je považován za spoluautora. Přímé důkazy o jeho autorství však nejsou.

Dílo: Větší část jeho literární činnosti je spojena s novinami.

Poezie: Jiří z Poděbrad, Boží trest, Vědomí

Divadelní hra: Jaroslav Šternberk v boji proti Tatarům (dostupné online)

Próza: Záře nad pohanstvem nebo Václav a Boleslav – líčí zde boj mezi křesťanstvím a slovanskými kulty. Svatý Václav symbolizuje křesťanství, Boleslav pak opak. Kniha končí zavražděním Václava a Boleslav přijímá víru.

Učebnice: Obrazní přírodoznanská kniha s 25 kamenotiskými přimalovanými vobrazeními živočichů

Josef Linda zemřel 10. 2. 1834 v Praze.

Zpracováno podle: https://cs.wikipedia.org

Komentáře