Dnes uplyne 20 let od úmrtí spisovatele Zdeňka Jirotky

Zdeněk Jirotka – český spisovatel a fejetonista, člen PEN-klubu, se narodil 7. 1. 1911 v Ostravě. Studoval na reálce v Ostravě, odkud byl z kvinty vyloučen, pak se učil zedníkem a absolvoval vyšší průmyslovou školu stavitelskou v Hradci Králové. Do roku 1939 sloužil v československé armádě (důstojník pěchoty v Košicích, Banské Bystrici, Olomouci, Brně a Vyškově), potom byl úředníkem ministerstva veřejných prací a spisovatelem z povolání. V roce 1940 nastoupil do Lidových novin, po druhé světové válce byl redaktorem Svobodných novin. V roce 1951 přešel do redakce Dikobrazu. V letech 1953 až 1962 pracoval jako redaktor Československého rozhlasu, poté byl zástupcem šéfredaktora Dikobrazu až do roku 1971.
Podílel se na rozhlasovém a televizním pořadu Sedmilháři, napsal řadu her pro Čs. rozhlas (Hvězdy nad starým Vavrouchem, Rodinná tradice, Hloupý milionář) a Čs. televizi (Případ pro tři, Věštec). Stejnojmenné filmy byly natočeny podle románů Muž se psem a Saturnin.
Z. Jirotka pěstoval převážně malé formy rozhlasové (hry a hříčky, fejetony, vyprávění „ze života“ aj.) a beletristické. Největší popularitu však získal hned na začátku literární dráhy svými romány Saturnin a Muž se psem. Propojil v nich tradici žurnalistické beletrie tzv. školy Lidových novin s inspirací anglosaskou humoristickou prózou. Obě prózy charakterizuje rozvolněná kompozice fejetonového románu, zcivilnění a zdůvěrnění tématu až na hranici idylizace, situační a slovní komika, opírající se o parodii módních literárních forem a žánrů: v Saturninovi (příběhu o mladém zamilovaném muži a jeho výstředním sluhovi) o parodii románu pro ženy, kovbojky a přísloví, v Muži se psem o parodii detektivek, novinových seriálů o stíhání zločinců a příruček, kterak zaručeně dosáhnout úspěchu.
Zdeněk Jirotka zemřel 12. 4. 2003.

Zpracováno podle: Slovník českých spisovatelů od roku 1945, Brána 1995

Komentáře