Dnes uplyne 215 let od úmrtí Václava Matěje Krameria

Václav Matěj Kramerius, vlastním jménem Valentin Kraméryus, byl český spisovatel, zakladatel českého novinářství, majitel českého nakladatelství a vydavatel novin. Svojí činností přispěl k pěstování českého jazyka a k jeho šíření po zemích Koruny české v době národního obrození. Byl nadšeným propagátorem a popularizátorem osvícenských reforem císaře Josefa II..

Narodil se 9. 2. 1753 v Klatovech, kde studoval gymnázium. Středoškolská studia ukončil v roce 1773 a začal studovat filozofickou fakultu v Praze. Po třech letech na filozofii přestoupil na právnickou fakultu. Studia však nedokončil. Prostřednictvím J. Dobrovského se dostal do služeb hraběte Jana z Neuberga, kde působil jako knihovník. Jan z Neuberga patřil k úzkému kruhu osvícených šlechticů, kteří se začali zajímat o české dějiny a knihy. Kramerius obstarával přepisy a přetisky a zvláště pak korekturu. Tím se dobře obeznámil se spisovnou češtinou. Práce u hraběte Jana z Neuberga iniciovala u Krameria vydavatelskou činnost. Naučil se pracím nutným při vydávání knih a získal celou řadu užitečných známostí.

V roce 1786 se seznámil s novinařinou, když začal pracovat ve Schönfeldských císařských královských poštovních novinách. Novinařině zůstal věrný až do smrti. Jan Ferdinand Schönfeld si byl vědom toho, že aby v Čechách uspěl, musí vydávat noviny v češtině. Od 1. ledna 1786 začal vydávat Noviny české. Redigováním nově vzniklých novin pověřil V. M. Krameria. V novinách pod Krameriovým vedením se projevoval stejný duch jako v jeho předchozí literární tvorbě. Názory měl ryze josefínské, zejména co se školství týče. Jelikož mu už nestačilo pouhé kopírování německých vzorů, rozhodl se noviny obohatit. Vznikaly literární a divadelnírecenze, články o vzdělání a výchově atd. Noviny tak dostaly vlastenecko – reformní charakter, což se Schönfeldovi přestávalo líbit. Tento spor přiměl Krameria k rozhodnutí osamostatnit se a založit vlastní noviny.
1. července roku 1789 začal V. M. Kramerius vydávat vlastní noviny pod názvem Pražské poštovské noviny. V roce 1791 byly přejmenovány na Krameriusovy c.k. vlastenecké Noviny. Byly velmi populární a V. M. Kramerius k nim začal vydávat různé drobné spisky.
V roce 1795 koupil Václav Matěj Kramerius knihtiskárnu a postupně se vydávání novin rozrostlo v nakladatelství pod názvem Česká expedice. Zde vycházela většina českých knih té doby. V. M. Kramerius vydával literaturu všech možných žánrů, hlavně pak zábavnou a poučnou. Založení nakladatelství byl jeden z nejvýznamnějších kroků k úspěšnému rozvoji českého jazyka a národního uvědomění v Čechách.

Zasloužil se o vydávání necenzurovaných česky psaných prací Jana Amose Komenského. Vydával kalendáře, poučné, zábavné, dobrodružné a cestopisné knížky pro lid a vlastní úpravy lidové četby. Překládal nebo upravoval náměty rytířské, loupežnické a strašidelné, překlady a adaptace cizích prací. Shromažďoval a poskytoval zájemcům informace o revolučním dění ve světě, především aktuálně ve Francii.
Přeložil do češtiny nebo upravil a vydal například: Patentní ruční knížka pro měšťana i sedláka, Nový kalendář tolerancí pro veškeren národ český katolického i evangelického náboženství, Vypsání nového světa před lety od Františka Verulamského, Večerní shromáždění Dobrovické obce. Aneb: Prospěšná naučení, vedle kterýchž jedenkaždý všemu dobrému se poučiti, před mnohou škodou vystříhati i také o rozličných na světě pamětihodnostech známosti nabýti může.

Václav Matěj Kramerius zemřel v Praze 22. 3. 1808.

Komentáře