Dnes uplyne 25 let od úmrtí spisovatele Josefa Koenigsmarka

Josef Koenigsmark se narodil 1. 1. 1916 v Plzni. Vystudoval reálné gymnázium v Plzni a Právnickou fakultu UK v Praze, poté byl zaměstnán v Ústředním svazu čs. průmyslu v Plzni. V letech 1944-45 byl vězněn pro ilegální činnost. Po válce pracoval u původního zaměstnavatele v Karlových Varech a v letech 1950-51 v Kovoslužbě Plzeň, n. p., jako ředitel a 1951-54 jako montér. Poté působil jako vedoucí umělecké výroby v družstvu plzeňského Díla. 1956-58 byl dramaturgem Krajského domu osvěty v Plzni, tamtéž 1960-63 uměleckým vedoucím Divadla Alfa, 1963-67 šéfdramaturgem a režisérem Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého v Praze a do roku 1970 šéfredaktorem Západočeského nakladatelství v Plzni, poté ve svobodném povolání.

Do Čs. rozhlasu přispíval za války a od roku 1960 napsal množství rozhlasových skečů, her a reportáží. V Čs. televizi spolupracoval na zábavném pásmu Lyonský kat. V samizdatové edici Petlice vyšla roku 1978 jeho sbírka Sny nesny: verše 1967-1975.

Koenigsmarkova veršová obratnost z mladistvých básnických sbírek, zaměřených k věcnému postižení ideje, se po více než dvacetiletém odmlčení uplatnila v písňových textech kabaretů, psaných pro Divadlo Alfa. Největší ohlas vzbudil hned první z nich BA PO PO, který parodicky, s využitím četných slovních hříček aktualizuje klasické pohádky. Spíše než intelektuálnímu humoru mladé generace však byly jeho scénické práce blízké humoru lidovému, jak ho produkoval např. Jára Kohout. Postupně se těžiště jeho tvorby přesouvalo do operet a muzikálů, i když K. nadále psal skeče a scény pro estrády a kabarety a řadu humoresek publikoval časopisecky. Po sbírce povídek Motýlí kvas, vyrovnávající se s osudem německého národa za druhé světové války, se K. vrátil v rámci knižních publikací k hravě parodickým a ironizujícím postupům ve sci-fi povídkách Nekonečné konečno. Jako sci-fi je pojat také román o proroku Eliášovi (Prorok se vrací). Poslední K. knihu Strašidla tvoří realistické novely z poválečného pohraniční fantaskně, až mysticky pointované. Pro divadlo K. také upravoval cizí předlohy (muzikály Cirkus Humberto, Limonádový Joe, Otec Kondelík a ženich Vejvara) a překládal, a to nejenom dramata, ale (převážně z němčiny) i operní a operetní libreta.

Josef Koenigsmark zemřel 16. 1. 1993 v Plzni.

Zpracováno podle: Slovník českých spisovatelů od roku 1945, Brána 1995

Komentáře