Dnes uplyne 30 let od úmrtí novináře a spisovatele Josefa Velka

Josef Velek – novinář, autor cestopisných a populárně naučných knih, se narodil 30. 11. 1939 v Klinci  v rodině drobného obchodníka s koloniálním zbožím. Vystudoval jedenáctiletou střední školu v Praze (mat. 1956) a elektrotechnickou fakultu ČVUT (1956–61, obor měřící a řídící technika, Ing.). Poté byl zaměstnán ve Výzkumném ústavu sklářské techniky v Praze (do 1974). Jako publicista spolupracující zejména s týdeníkem Mladý svět se věnoval ochraně životního prostředí. Roku 1974 v něm dal podnět k založení ekologického hnutí Brontosaurus. Od roku 1975 se stal redaktorem stejnojmenného časopisu. V roce 1990 se jako ekolog a novinář zúčastnil čs. potápěčské expedice do Egypta Blue World 90; utonul při potápění v Rudém moři u městečka Safaga, asi 800 km jižně od Káhiry.

Do Mladého světa přispíval od začátku 60. let, na přelomu 80. let pak dále do periodik Kmen a Svobodné slovo. Spolupracoval s Čs. rozhlasem a od 70. let i s Čs. televizí (Ostrava a Praha). Vystupoval v Televizním klubu mladých, moderoval ekologické pořady a psal k nim i scénáře. Mj. se podílel na seriálu Jak se do lesa volá (1978, r. Ján Roháč, se Zbyňkem Vavřínem, nevysíláno) a desetidílném cyklu Setkání s Brontosaurem (1988–89, r. Pavel Herold, sc. + Jiří Švec). Podle jeho textů vznikaly televizní inscenace Neklidná zimní sezona (1986, r. Anna Procházková, sc. Miloš Smetana, podle povídky Bílý dům), Jak chytit krokodýla (1990, r. Zdeněk Kubeček, sc. Miloš Smetana, podle stejnojmenné reportáže) a Havárie v zámeckém parku (1986, r. Vladimír Karlík, sc. Jaroslav Dietl, na motivy povídky Zapírači). V pražské Malostranské besedě pořádal pořady o přírodě, v divadle Semafor vystupoval v pořadu Zavěste prosím, volá Semafor. – Za svou novinářskou činnost byl v roce 1989 vyznamenán cenou GLOBAL 500, udílenou Organizací spojených národů. – Užíval šifry JVel.

Velek byl především novinář věnující se ekologické problematice a z této profese a specializace vyrůstaly i jeho knižní publikace. Východiskem Velkova přístupu bylo přivést čtenáře k uvědomění si přírody jako nepostradatelné hodnoty, snaha upozornit na její ohrožení a na potřebu ochrany, poukázat na individuální nezodpovědnost, na nedůslednosti a chyby v zákonech a nařízeních (největší pozornost věnoval ochraně vod a problematice stromů a lesů). Od první (Jak jsem bránil přírodu) až po poslední knížku (Muž přes plot) přitom v jeho reportážích, formou se často blížících soudničce, zesilovala míra beletrizace. Současně se autor postupně dobíral k filozofičtějšímu pohledu na vztah člověka a přírody. Ekologická tematika je rovněž součástí V. cestopisů, inspirovaných pobyty na Kubě (Perla Antil), Holandsku (Od polderů k Ardenám) a Sovětském svazu (Dva tisíce verst s Lenou). Napsal také několik populárně naučných prací pro mládež.

Josef Velek zemřel 30. 4. 1990 v Egyptě.

Zpracováno podle: www.slovnikceskeliteratury.cz

Komentáře