Dnes uplyne 30 let od úmrtí spisovatele Miloše V. Kratochvíla

Miloš Václav Kratochvíl – spisovatel, archivář a filmový pracovník, se narodil 6. 1. 1904 ve Vídni. Patří k významným autorům historické beletrie. Po maturitě na gymnáziu v Praze studoval historii a archivnictví na Karlově univerzitě. Působil jako archivní úředník v pražském městském archivu. Koncem okupace přešel k Nationalfilmu. V letech 1947 – 1950 působil jako dramaturg čs. filmu, poté byl jmenován profesorem filmové fakulty AMU v Praze. Od roku 1960 se věnoval výhradně spisovatelské práci.
Jeho povídky, novely, romány i dramata těží látkově ze stěžejních období českých dějin: z husitství, bělohorské doby a z let kolem roku 1848.
Pozornost vzbudil již prvním, kompozičně i stylisticky vyspělým románem Osamělý rváč z roku 1941, o pohnutém životním osudu císařského maršála z doby Rudolfa II. Do doby okupace patří vznikem i další Kratochvílův román Král obléká halenu (1945). Ústřední postavou díla je král Václav IV.
Významnou složku Kratochvílova díla tvoří filmové scénáře, mj. k historickým filmům režiséra O. Vávry (Revoluční rok 1848, Jan Hus, Jan Žižka, Proti všem) a k úspěšným veselohrám F. Daniela (Kam čert nemůže).
M. V. Kratochvíl zemřel 9. 7. 1988 v Praze.

Komentáře