Dnes uplyne 30 let od úmrtí spisovatele Stanislava Augusty

Stanislav Augusta – básník, prozaik a publicista, se narodil 2. 11. 1915 v Pelhřimově.  Měšťanskou a odbornou pokračovací školu vychodil v Pelhřimově a Pardubicích. Od čtrnácti let vystřídal řadu zaměstnání (tovární dělník, číšník, krmič dobytka), v letech 1931–1935 pracoval jako cukrářský a pekařský učeň v Pardubicích. Po vyučení byl v Praze kamelotem, zápasníkem a boxerem v arénách aj. Po návratu na Pelhřimovsko koncem třicátých let vykonával různá dělnická povolání, pracoval v lomu, při stavbě silnic, na pile apod. V roce 1941 onemocněl srdeční chorobou a po dvouleté léčbě odešel do invalidního důchodu. V roce 1943 a znovu v letech 1945–1946 krátce působil jako knihovník v Pelhřimově. V roce 1974 se přestěhoval do Černošic u Prahy.

Počínaje rokem 1942 publikoval básně, prózy a literární kritiky v periodikách Rovnost, Jihočeská pravda (České Budějovice), Jiskra (Jihlava, v letech 1954–1955 zde na pokračování Strmá cesta, v roce 1964 zde na pokračování Zápisky z dětského domova), Nástup (Pelhřimov), Palcát (Tábor), Kulturní noviny, Rudé právo, Hlas Vysočiny, Červený květ. Jihlavské studio Čs. rozhlasu vysílalo na pokračování Strmou cestu (1959–1960), později Augusta spolupracoval též se studiem v Českých Budějovicích. Byl členem literárního spolku Máj. Pro své přátele tiskl novoročenky a vánoční přání se svými verši (např. Vánoční přání 1957 aj.). Augustova literární pozůstalost s řadou nepublikovaných próz je uložena v Literárním archivu PNP. – Užíval šifer s. a., S. A., St. A.

Prosté verše prvních sbírek Stanislava Augusty jsou nepatetickou oslavou Vysočiny. Motivy krásy rodného kraje a sociální chudoby často obohacují osobní životní zkušenosti básníka. V 80. letech, kdy po dlouhé odmlce vycházejí dvě básnické sbírky, přesunul autor důraz na obecně společenskou, především protiválečnou problematiku a současně dál rozvíjel paralelu mezi přírodou a osudem člověka (Jak zkrásněla jsi láskou). Faktografický podklad své poezie Augusta odhalil v sociální próze Strmá cesta, v níž se autobiografická inspirace umocněná střídmým lyrismem a věcnou zkratkou proměnila v románový tvar.

Stanislav Augusta zemřel 23. 7. 1990 v Černošicích.

Zpracováno podle: www.slovnikceskeliteratury.cz

Komentáře