Dnes uplyne 340 let od úmrtí spisovatele Bedřicha Bridela

Bedřich Bridel, též Fridrich BridelBridelius nebo Brydeliusčeský barokní spisovatelbásník a 

jezuitský misionář, se narodil 1. dubna 1619 ve Vysokém Mýtě.

Bridel byl synem radního písaře. Studoval nejprve na gymnáziu v pražském Svatováclavském semináři. Do jezuitského řádu vstoupil v osmnácti letech roku 1637. Společně se svým spolužákem Bohuslavem Balbínem vystudoval teologii a filosofii. Vysvěcen na kněze byl roku 1650 a poté působil jako profesor rétoriky a poetiky na Karlově Univerzitě. Protože měl značné finanční prostředky, založil roku 1656 v Klementinu tiskárnu, kterou vedl jako správce. V té době také napsal většinu svých významných děl. V roce 1660 se však začal věnovat misijní činnosti na Boleslavsku, Čáslavsku, Hradecku a Chrudimsku, kde obracel lidi na katolickou víru. Zemřel roku 1680, když pomáhal ošetřovat nemocné morem v Kutné Hoře.

Jeho celoživotní tvorbu tvoří asi třicet děl. Hojně překládal a psal legendypísněbásně i filosofická, meditativní a náboženská didaktická díla. Většina z nich vyšla ve své době anonymně, jen výjimečně byla podepsána monogramem F.B.S.I. O Bridelově autorství některých děl nevěděli ani někteří jeho současníci.

Dílo: Vita sancti Ivani (1656), latinsky napsaný život svatého Ivana; Život svatého Ivana (1657, spis o životě svatého Ivana, syna charvátského krále Gestimula a jeho ženy Alžběty, který se na své pouti dostal až do Čech a žil zde jako poustevník; Jesličky (1658), vánoční kancionál; Co Bůh? Člověk? (1659), poetická skladba dnes považována za vrcholné dílo české barokní poezie.[3] Je pojata jako promluva samotného básníka v první osobě k Bohu. Básník vede úvahu nad mladostí a pomíjivostí člověka v protikladu k nekonečnosti a velikosti Boha. Celé dílo vyzdvihuje kontrast lidské bytosti a Boha; Hodinky o sv. arciotci IgnacioviRozjímání sv. IgnaciaHodinky o sv. Františku XaverioviPíseň sv. Xaveria toužebná o lásce Boží a Plavba do Japonie (vše 1659), vytištěno v jdnom svazku společně s básní Co Bůh? Člověk?; Svatý František Xaverius z Tovaryšstva Ježíšového (1659); Stůl Páně (1659), spis s eucharistickou tematikou; Jiskra slávy Svatoprokopské (1662); Trýlistek jarní (1662); Katechizmus (1672); Příprava k výborné smrti (1680), báseň; Katechizmus katolický (16811684), nová úprava vydání z roku 1672 s přídavkem Křesťanské učení veršemi vyložené.

Bedřich Bridel zemřel 15. 10. 1680 v Kutné Hoře.

Zpracováno podle: https://cs.wikipedia.org

Komentáře