Dnes uplyne 35 let od úmrtí básníka Bořivoje Kopice

Bořivoj Kopic se narodil 7. 9. 1931 v Hradci Králové. Otec byl celním úředníkem. Dětství prožil na Zakarpatské Ukrajině, školu začal navštěvovat v Užhorodě. Od roku 1939 žila rodina v Třebíči a od roku 1945 v Lázních Jeseník, kde také vystudoval reálné gymnázium (maturoval 1950). V letech 1950–1954 studoval filozofii a historii na brněnské FF (diplomová práce J. J. Rousseau a osobnost). V letech 1954–1955 byl zaměstnancem n. p. Kniha, v roce 1956 krátce vychovatelem učňovského střediska n. p. Motorlet v Praze. Od roku 1956 redaktor nakladatelství Odeon, od roku 1967 redaktor v nakladatelství Práce (mj. zde redigoval edici poezie Klín). V letech 1969–1970 redigoval kulturní rubriku časopisu Předvoj (Praha). V roce 1982 byl zavražděn.
Verše publikoval od roku 1952 v Červeném květu (Ostrava), dále přispíval (též prózou a recenzemi) zejména do novin a časopisů: Lidová demokracie (zde převážná část jeho literárních recenzí a článků), Práce, Plamen, Dokořán, Kulturní tvorba, Svět práce, Literární měsíčník, Nové knihy, Kulturní noviny, Květy aj. Pro Československý rozhlas vytvořil řadu literárních pásem. Úryvky z jeho deníků byly publikovány v časopisu Prostor Zlín (č. 4-6/1999). Užíval šifry: bk, BK, fb, fm, vz, kp.
Kopicův prozaický debut Portréty je pokusem postihnout v krátkých psychologicky laděných povídkách osud jedinců, kteří jsou poznamenáni svou tragickou osamělostí a výjimečností. Také jeho básnická tvorba, jakoby navazující na parnasistně–symbolistní tradice, je plna melancholie a smutku, provázejícími básníkův život uprostřed každodennosti. Základní myšlenkový rozměr Kopicovy poezie – touha po bytostné celistvosti a harmonii – se většinou naplňuje pouze v artistní snaze po dokonalém a celistvém verši. Tento estetizující vztah ke skutečnosti se autor snažil překonat nejen verši inspirovanými přírodou Českomoravské vysočiny (Jsi, Vysočino), ale i četnými příležitostnými básněmi, k nimž byl inspirován uměleckými díly a dojmy ze zahraničních cest (Fragment). Kopicovy literární recenze a glosy si všímaly zejména symbolistně či spirituálně orientovaných autorů; koncem 60. let připomínal např. dílo Otokara Březiny, Bohuslava Reynka, Jana Zahradníčka, ale i Grahama Greena aj.

Bořivoj Kopic zemřel 24. 7. 1982 v Praze.

Zpracováno podle: www.slovnikceskeliteratury.cz

Komentáře