Dnes uplyne 35 let od úmrtí spisovatele Filipa Jánského

Filip Jánský – vlastním jménem Richard Husmann se narodil 4. 9. 1922 v úřednické rodině v Praze; po rozvodu rodičů pobýval střídavě u příbuzných a v ústavech pro mládež. Od dětství se věnoval sportu a branné činnosti, v roce 1938 se jako člen pomocné vojenské služby aktivně zúčastnil jarní i podzimní mobilizace. Hned na začátku okupace zanechal studia na gymnáziu, zapojil se do odboje a v necelých sedmnácti letech pracoval pro čs. výzvědnou službu, zprvu v protektorátě, poté v Německu, odkud v létě roku 1939 uprchl přes Belgii do Francie. Zde krátce sloužil v cizinecké legii, po vypuknutí války se přihlásil do vznikajícího čs. zahraničního vojska. Po pádu Francie se mu podařilo uniknout do Velké Británie. Zde absolvoval výcvik u vojenského letectva a v letech 1940–43 létal jako palubní střelec na letounech 311. čs. bombardovací perutě, mj. se zúčastnil náletů na Norimberk. V roce 1944 absolvoval kurz námořního telegrafisty a nastoupil do spojeneckého loďstva; když však vypuklo Slovenské národní povstání, přihlásil se do letecké skupiny odesílané na východní frontu a podílel se na dalších bojových akcích. Ve válce byl dvakrát těžce raněn. Roku 1946 byl propuštěn z armády, 1948 složil v Praze maturitu. V 50. a 60. letech vykonával různá povolání: byl dispečerem letového provozu, úředníkem ministerstva dopravy, technickým překladatelem, plavčíkem, zemědělským dělníkem, nakládal vagóny.

Od počátku 60. let přispíval povídkami a črtami o letectví do Plamene, Čs. vojáka, Lidové demokracie, Hlasu revoluce (1987 zde na pokračování jeho Vzpomínky) aj. Podle románu Nebeští jezdci napsal Jánský se Zdeňkem Mahlerem scénář pro stejnojmenný film (1968, r. Jindřich Polák). Pseudonym: Tibor Marný.

Jánského literární tvorba se opírá o autorovu osobní zkušenost a dominantní roli v ní nejčastěji hraje letecká tematika. V prózách z druhé světové války se mísí odpor k válečnému násilí s obdivem k chlapské soudržnosti a přátelství, k odvaze, obětavosti a odpovědnosti daleko přesahující hranice vojenské disciplíny, k technickému pokroku. Jánského debut Nebeští jezdci líčí jímavý osud mladičkého českého letce ve Velké Británii. Bezprostřední sdělování intenzivních prožitků a výrazný charakterový kontrast čelných postav dodaly románu uměleckou přesvědčivost, jíž další prózy, leckdy poněkud zatížené množstvím faktografického materiálu a jeho ne vždy ústrojným propojením s fabulí, už zdaleka nedosáhly. Na bázi detektivního žánru, jenž je autorovi příležitostí k popisu zásad leteckého provozu, navigačních konvencí apod., se odvíjejí příběhy v novelách OK-XTU a Silvestrovská noc (o letecké nehodě na Slovensku nedlouho před Mnichovem). Jánský usiluje prostřednictvím postav i o reflexi širších politických souvislostí, klade si otázku po příčinách vzniku fašismu, selhání evropské demokracie a zrady mocností. Próza Pevnost v poušti vypráví příběh mladého uprchlíka z protektorátu ve službách cizinecké legie. Je nejen morálním odsudkem antihumánních metod a cílů tohoto vojenského sdružení, ale také pokusem charakterizovat jeho historickou roli a podstatu. Povídkový soubor Zkouška důvěry, sestavený mj. z epizod plánovaného románu, variuje v místy anekdotických, jindy poněkud sentimentálních příbězích náměty ze dvou front druhé světové války.

Filip Jánský zemřel 20. 7. 1987 v Praze.

Zpracováno podle: www.slovnikceskeliteratury.cz

Komentáře