Dnes uplyne 40 let od úmrtí básnířky Marie Kratochvílové

Marie Kratochvílová se narodila 10. 11. 1900 v Holicích u Pardubic. Pochází z dělnické rodiny. Obecnou školu a dvě třídy měšťanské školy vychodila v rodišti, kde také od necelých čtrnácti let pracovala jako dělnice v továrně na obuv. V roce 1949 se stala školskou referentkou Okresního národního výboru v Holicích, v letech 1951–55 byla referentkou pro školství a kulturu Krajského národního výboru v Pardubicích.

Literárně začala soustavně pracovat poté, co v rámci akce Pracující do literatury absolvovala v roce 1950 seminář na Dobříši. Od roku 1949 přispívala do periodik Zář (Pardubice), Rudé právo, Vlasta, Tvorba, Zemědělské noviny, Svět sovětů aj.

Básnická prvotina Marie Kratochvílové Neskončil náš boj oslavuje soudobý stav společnosti, která prošla vítězně socialistickou revolucí, jako čas lásky a štěstí a vyzývá k boji proti nepřátelům mírového života. Také následující sbírky obsahují politické básně, jejich rétoričnost se však postupně oslabuje. Ve sbírce Vesnické motivy pak už zcela převažují prosté básně z venkovského života, přírodní obrázky (příznačné rovněž pro autorčiny básně pro děti) a v jednotě s nimi poezie milostná, ovlivněná lidovými písněmi. Výrazem tohoto vlivu je také několik balad, předznamenávajících pozdní sbírku Marie Kratochvílové Kytička balad, v níž tragicky pojaté mateřské a milenecké náměty vyúsťují do motivu mravní odplaty.

Marie Kratochvílová zemřela 31. 5. 1982 v Pardubicích.

Zpracováno podle: www.slovnikceskeliteratury.cz

Komentáře