Dnes uplyne 420 let od úmrtí Daniela Adama z Veleslavína

Daniel Adam z Veleslavína – český nakladatel, spisovatel, bohemista, lexikograf, historik, filozof, překladatel, organizátor literární činnosti, humanista a vysokoškolský pedagog, se narodil 31. 8. 1546 v Praze. Pocházel z vážené měšťanské rodiny. Svou činností velmi ovlivnil českou literaturu, proto období, kdy působil, nazýváme dobu veleslavínskou. Vystudoval pražskou univerzitu, později na ní jako mistr přednášel. Oženil se s dcerou knihtiskaře Melantricha a zdědil po něm v roce 1586 tiskárnu. Zasloužil se o vydání 80 českých děl s výtečnou typografickou úpravou. Byl prvním vydavatelem notových tisků. Byl tajným stoupencem Jednoty bratrské. Jeho hlavní činnost nespočívala ani tak v psaní, jako v organizaci, opravě a překladech. Výrazně přispěl k rozvoji českého jazyka. Získal šlechtický titul.

Dílo: Kalendář historický; Kroniky dvě o založení České země – jedná se o kolektivní dílo, které Daniel Adam z Veleslavína upravil a napsal k němu předmluvu.

Vydavatelská činnost: Tuto jeho činnost lze považovat za výrazně významnější než vlastní tvorbu. Zasloužil se o vydání Bible kralické, ta vyšla v 6 svazcích (od r. 1579). Čeština, kterou byla Bible kralická přeložena, je považována za vzor dobového literárního jazyka. Stala se vzorovým jazykem jazyka na Slovensku, tzv. bibličtina.

  • Mattioliho Herbář; Silva quadrilinguis1598, bohatství čtyř jazyků. Jednalo se o slovníky latiny, řečtiny, češtiny a němčiny; Dictionarum latinum s českými výklady; Cariona Kronika světa; Sv. Augustina Rukovět; Politika historica; Kocínova Abeceda podobojné manželky; Moudrost Syracha; Slovník latinsko-česko-německý; Hosiova kronika moskevská; Vypsání města Jerusalému; Hospodář; Historie církevní od Kocína; Kronika nová o národu tureckém; Výklad ke žalmu 91.

Daniel Adam z Veleslavína zemřel 18. 10. 1599 v Praze.

Komentáře