Dnes uplyne 45 let od úmrtí spisovatelky Marie Kornelové

Marie Kornelová – prozaička, překladatelka, autorka literatury pro mládež, se narodila 15. 2. 1909 v Chrudimi.  Vlastním jménem Hrubešová. Pseudonym zvolila podle Viktorina Kornela ze Všehrd. Její otec byl soudním radou. V Chrudimi Kornelová absolvovala dívčí lyceum (1922) a reálné gymnázium (1927). Studia češtiny a němčiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy ukončila v roce 1934 (PhDr. 1935 prací Máchovy výrazové prostředky k charakteristice osob v románu Cikáni). Rok učila na dívčím reálném gymnáziu v Praze a od roku1935 na Obchodní akademii v Chrudimi. V roce 1947 odešla do invalidního důchodu. Od studentských let se věnovala ochotnickému divadlu, zprvu jako herečka, později také jako organizátorka, mj. byla v letech 1945–48 intendantkou chrudimského divadla.

Od poloviny 30. let publikovala v periodikách: Časopis pro moderní filologii, Studentský časopis, Chrudimský kraj, později v Mateřídoušce, Ohníčku aj.

Marie Kornelová se ve 40. letech představila dvojicí na sebe navazujících historických románů ze začátku 14. století Svatební jízda a Proměny, které pak o dvě desítky let později spojila pod titulem Trůny milostné i kruté. Ač se v nich držela základních historických faktů a do detailů zachytila dobové prostředí a způsob života, v kresbě psychiky postav, a tím i v dějové motivaci, mířila především k nadčasovým citům a pohnutkám. Námětem prvního z obou románů jsou zásnuby a sňatek Elišky Přemyslovny s Janem Lucemburským, ústředním tématem však Eliščina láska k manželovu strýci. Pozornost, kterou tu autorka věnovala osobním zájmům a prožitkům i epizodních postav, ještě více zesílila v románu druhém, v němž sbližování královského páru tvoří jen jednu z dějových linií a motivů. – V dívčím románu Nebe, peklo, ráj s humorem zachycuje duševní svět desetiletých hrdinek; zvláště komičnost jejich dětinského uvažování ovšem ocení spíše dospělý čtenář. – Kornelová rovněž překládala klasickou prózu z němčiny, ale také z francouzštiny a ojediněle i z jiných jazyků. Překlad pohádky pro dospělé Gottfrieda Kellera Kocourek Sklíčko publikovala spolu s vlastním pokračováním (Sova Pálenka) podle původního autorova náčrtu.

Marie Kornelová zemřela 27. 11. 1978 v Chrudimi.

Zpracováno podle: www.slovnikceskeliteratury.cz

Komentáře