Dnes uplyne 50 let od úmrtí básníka Bohuslava Reynka

Bohuslav Reynek byl básník křesťanského zaměření, překladatel a vydavatel poezie, grafik. Narodil se 31. 5. 1892 v rodině statkáře v Petrkově. S Petrkovem spojil téměř celý život. Vystudoval reálku, začal studovat techniku, ale větší zájem měl o poezii a malířství. Proto studium vzdal a vrátil se do Petrkova. Spolupracoval s vydavatelem J. Florianem na jeho edicích, účastnil se na nich překlady, svými pracemi i grafikou. Sám vydával bibliofilskou edici Sešity poezie.
Po studiích reálky žil Bohuslav Reynek ve Francii, kde se oženil s francouzskou básnířkou Suzanne Renaudovou a pravidelně žil s rodinou půl roku v Petrkově a půl roku ve Francii. Od roku 1936 žili trvale v Petrkově, a to i po znárodnění statku po roce 1948.
Bohuslav Reynek žil křesťansky pokorným životem, do roku 1957 pracoval jako zemědělský dělník. Potom se věnoval psaní poezie a grafické tvorbě.
Bohuslav Reynek byl básníkem neokázalým, nestavěl se na odiv, hledal smysl poezie kolem sebe, ve svém nejbližším okolí a v námětech biblických a jinak nábožensky založených.
Raná Reynkova tvorba byla ovlivněna expresionismem. Ve sbírkách jsou časté motivy smutku a melancholie, rozpadu a smrti, ale pro Reynka je i takový svět zasažen křesťanskou duchovností: Žízně – 1921, Rybí šupiny – 1922, básně v próze, Smutek země – 1924, Had na sněhu – 1924, básně v próze, Rty a zuby – 1925.
V dalších sbírkách se objevuje motiv rodného kraje, místo smrti a rozpadu nastupuje smrt – vykupitelka. Součástí autorovy poezie se stává příroda rodné Vysočiny viděna událostmi křesťanského roku a jako dějiště biblických příběhů: Setba samot – 1936, Pieta – 1940, Podzimní motýli – 1946, Sníh na zápraží – 1945 – 50, vydáno 1969, Mráz v okně – 1950 – 55, vydáno 1969. Odlet vlaštovek – sbírka obsahuje básně z let 1969 – 71. Nesměla být v té době vydána, vyšla v Mnichově posmrtně až v roce 1980.
Značné úspěchy získával Reynek i ve svém grafickém díle. Jeho práce byly několikrát vystaveny ve Francii, v Čechách teprve v šedesátých letech.
Samostatnou, ale důležitou oblastí jeho tvorby jsou četné překlady, hlavně z francouzštiny.

Bohuslav Reynek zemřel 28. 9. 1971 v Petrkově.

Komentáře