Dnes uplyne 55 let od úmrtí básníka Františka Branislava

František Branislav – původním jménem František Blech – se narodil 16. 6. 1900 v Berouně. Dětství prožil ve Strašicích u Rokycan, roku 1913 se s rodiči přestěhoval do Počapel u Králova Dvora. Gymnázium začal studovat v Praze, těsně před válkou přestoupil do Berouna, kde maturoval roku 1921. Do roku 1926 studoval na FF UK češtinu a němčinu. V letech 1928-45 působil jako úředník Všeobecného penzijního ústavu, od roku 1945 jako literární referent Čs. rozhlasu. Dále byl šéfredaktorem Literárních novin, šéfredaktorem časopisu Nový život, současně lektorem severských literatur na FF UK. Poté se věnoval jen literatuře.

Pro jeho tvorbu měly zvláštní význam předválečné i poválečné cesty do skandinávských zemí a rovněž i poválečné cesty do Polska, Černomoří a Řecka.

Přispíval do periodik: Host, Národní osvobození, Kulturní zpravodaj, Právo lidu, Lidové noviny, Literární noviny, Kritický měsíčník, Zemědělské noviny, Nový život, Mateřídouška aj. Psal i rozhlasová pásma a překládal z bulharštiny a švédštiny.

Ústředním tematickým i metaforickým zdrojem Branislavovy tvorby 20. a 30. let byl důvěrný vztah k přírodě, do přírodních motivů se promítá vztah milostný i láska k domovu. Idylicky harmonickou atmosféru jeho lyriky koncem 30. let částečně narušily zážitky z cest do severní Evropy; zaznívá v ní zároveň úzkost o osud vlastního národa (Věčná země), která pak ve sbírce Dým k hvězdám vyústila v apoteózu rodné země. Nejvýrazněji působil Branislav v kontextu české literatury na počátku 50. let, kdy intimním lyrismem svých sbírek vyvažoval citovou chudobu tehdejší poezie. Přesto se však ani on zcela neubránil jak budovatelské rétorice, tak přílišné lyrické spontánnosti. Sbírkou Večer u studny se vrátil k pojetí básně jako citově vroucí zpovědi a k prostým životním jistotám domova, milostného štěstí a lidské družnosti. Melancholický podtón sílil ve verších z posledních let vědomím samoty a blížící se smrti.

Okouzlení čistotou dětského cítění a snění, jež provázelo básníka po celý život, se od počátku 50. let stalo zdrojem řady básnických sbírek pro děti.

František Branislav zemřel 25. 9. 1968 v Komořanech.

Zpracováno podle: Slovník českých spisovatelů od roku 1945, Brána 1995

Komentáře