Dnes uplyne 55 let od úmrtí dramatika Otakara Černocha

Otakar Černoch se narodil 23. 10. 1907 ve Znojmě. Černochova matka byla Ruska; v letech 1914–21 spolu žili v Rusku. Po návratu vystudoval obchodní školu v Praze. Během vojenské prezenční služby odsouzen za protimilitaristickou propagandu ke dvěma letům vězení. Vystřídal různá zaměstnání, aktivně se angažoval v Komsomolu (1932–34 jeho tajemníkem a redaktorem) a v KSČ (1934–36 tajemníkem a instruktorem). V letech 1936–38 se jako interbrigadista zúčastnil španělské občanské války, dosáhl hodnosti kapitána. V letech 1938–44 komerčním úředníkem v Praze. V roce 1944 zatčen, deportován do vězení Stuhm u Toruně (Polsko). Roku 1945 uprchl z pochodu smrti k Rudé armádě. V letech 1945–49 byl vedoucím pobočky n. p. Gloria, v letech 1949–51 zaměstnán jako tvůrčí pracovník Čs. státního filmu.

Přispíval zejména do Rudého práva. Pro Čs. televizi přepracoval s Vladimírem Breberou román Alibi na televizní hru Vrah byl odsouzen po právu (1962, r. Antonín Moskalyk).

Černoch začínal jako dramatik. Napsal několik tendenčních her o období okupace a první republiky; pozornost vyvolala pouze Veliká zkouška, která zpracovávala příběh ze španělské občanské války. Součástí snah o budovatelskou dramatiku byla hra Gigant. V druhé polovině 50. let pak Černoch vydal tři rozměrné prózy, jež ideově exponovanými tématy manifestují autorovo komunistické přesvědčení. V románu Mladá srdce psal o českých komsomolcích, ve Španělské aréně o občanské válce a v románu Alibi (inspirovaném Klepetářovým procesem) o justičních praktikách první republiky. Snažil se vytvořit velký společenský román, ve kterém by – na základě vlastních zážitků, propojením fikce s autentickými událostmi a reálnými osobami – zachytil komplexní obraz doby a její politickou a sociální situaci. Záliba v napínavých scénách a bohatém ději, v němž se prolínají osudy mnoha postav, svědčí o Černochově snaze po atraktivním podání. Současně se však jeho tvůrčí metoda vyznačuje charakterizačními a motivickými schématy, sklonem k sentimentalitě, efektu a senzaci, jakož i nevyrovnaností jazykovou.

Otakar Černoch zemřel 9. 6. 1967 v Praze.

Zpracováno podle: www.slovnikceskeliteratury.cz

Komentáře