Dnes uplyne 55 let od úmrtí spisovatele Františka R. Krause

František Robert Krausčeskoslovenský spisovatel a novinář, člen protinacistického odboje a přeživší holokaust, se narodil 14. 10. 1903 v Praze. Patřil do tzv. Pražského kruhu spisovatelů. Působil v ČTKPrager TagblattPrager PresseTribuně, v Českém rozhlase zakládal krátkovlnné vysílání a byl prvorepublikovým zahraničním zpravodajem v českémněmeckémfrancouzském a anglickém jazyce.

Během holokaustu byl vězněn v terezínském ghettu, přežil koncentrační tábory AuschwitzGleiwitz a Blechhammer a podařilo se mu uprchnout z pochodu smrti. Jeho knížka Plyn, plyn…, pak oheň, vydaná v září 1945 byla jedním ze zcela prvních literárně zpracovaných svědectví o holocaustu nejen v Československu, ale na světě vůbec.

Z politických a antisemitských pohnutek komunistického režimu byla Krausova díla až do roku 1989 zakazována a cenzurována. Ačkoliv jeden z jeho žáků, Arnošt Lustig, jej považoval za spisovatele světového významu a přirovnával jeho tvorbu k Jacku LondonoviE. E. Kischovi či Primo Levimu, a jeho dílo vyučoval na zahraničních univerzitách, zůstává zatím osobnost a dílo F. R. Krause u nás i ve světě na okraji zájmu.

Po válce byl aktivním členem pražské židovské obce, jako spisovatel pravidelně přispíval každý měsíc do Věstníku ŽNO. Byl také jedním z prvních, kdo se aktivně podílel na obnovení minjanu Staronové synagogy okamžitě po osvobození v květnu 1945.

Narodil se v pražském Josefově v česko-židovské rodině krejčovského mistra a majitele módního salónu, Roberta Krause a ženy v domácnosti, Matyldy Krausové, rozené Kollmannové. Jeho strýcem byl doktor Mořic Bloch (Maurus Bloch), tiskový poradce jak císaře Františka Josefa I., tak i později T. G. Masaryka, autor slavného manifestu Mým národům. Doma a s kamarády se mluvilo česky, ale ve škole německy, takže Kraus byl zcela bilingvní.

Jak bylo v té době časté mezi tzv. lepšími pražskými židovskými rodinami, základní vzdělání získal v piaristické klášterní škole v Panské ulici, pak pokračoval na „reálce“ v Jindřišské a maturitu složil na klasickém gymnáziu v paláci Kinských na „rynku“, na Staroměstském náměstí. Zároveň docházel do slavné náboženské školy Talmud-Tora, zvané „Talme“, v Jáchymově ulici na Josefově. Jeho bar micva proběhlo buďto v Jubilejní synagoze, spíše však ve Vysoké synagoze v roce 1916, nejpravděpodobněji na šabat svátku Simchat Tóra, zatímco jeho otec byl nasazen jako voják na italské frontě během první světové války. Rozvod rodičů znamenal na dlouho konec úvahám o akademické kariéře – musel začít finančně přispívat na chod domácnosti, to jej ale přivedlo k novinářské dráze. V novinách také získal akronym svého jména – F.R.K. – který si zvolil podle T. G. M.

Kraus byl novinář a spisovatel. Patřil do tzv. Pražského spisovatelského okruhu. Za první republiky začal pracovat v německých novinách, třeba pro slavný Prager TagblattPrager Presse, Bohemii a další. Měl kontakty také na české intelektuální prostředí, patřil do stejného kulturního okruhu jako např. Max BrodFranz Kafka (povídka Džbánek plzeňského), Franz WerfelGustav MeyrinkFriedrich TorbergKarel ČapekJaroslav HašekJan Masaryk, znal se ale i např. s Albertem Einsteinem. Jeho literárním vzorem, rodinným přítelem a životním učitelem byl „zuřivý reportér“ Egon Erwin Kisch. Jeden čas Kraus u Kische, v domě U dvou zlatých medvědů v Melantrichově ulici, dokonce bydlel a hodně se spřátelili. Později po válce, v roce 1948, se však zcela názorově rozešli, protože Kraus byl přesvědčený sociální demokrat, zatímco Kisch zůstal komunistou i po únoru 1948 a schvaloval převrat. Od té doby spolu nepromluvili, Kisch pak několik týdnů poté náhle zemřel.

Kraus byl také u toho, když se před válkou zakládal Československý rozhlas, působil v „Mluvených novinách“, dlouhou dobu také v Československé tiskové kanceláři (ČTK). Spolupráce s berlínským časopisem Die Grüne Post ho zaváděla často do zahraničí, do BerlínaVídně, ale i mimo Evropu. To se však již hlásil k moci nacismus. Kraus se snažil proti nástupu nacismu v Československu, zejména v Sudetech, vystupovat ve svých pravidelných rozhlasových reportážích a relacích. Vyvolal tak hněv henleinovců, kteří proti němu dokonce interpelovali v parlamentu. Za osudovou považoval mobilizaci, které se sám aktivně jako voják zúčastnil (toto téma zpracoval v povídce Přilba v poli) a následné události, vrcholící mnichovskou kapitulací (reportáž Runciman u Henleina), která měla tragické důsledky nejen pro něj.

Kraus byl za první republiky mj. také vášnivým amatérským sportovcem. Několikrát získal medaile v plavání, jednou se dokonce stal celorepublikovým šampionem. Závodil za Slávii a později za židovský sportovní klub Hagibor. Kromě toho se také amatérsky věnoval i vodním pólufotbalutenisu a lyžování. Pravidelně reprezentoval Československo na Makabiádách.

Již za mlada si oblíbil, podobně jako mnoho dalších, vesměs židovských osobností první republiky, trávit dovolené v resortu ve Starých Splavech u Máchova jezera.

Po okupaci ČSR se Kraus stal informátorem odbojové zpravodajské sítě pod vedením Zdeňka Schmoranze. Tato síť, známá později jako Schmoranzova skupina se zabývala sběrem zpravodajského materiálu především o německé branné moci. Tyto informace předával Schmoranz bývalým analytikům vojenské zpravodajské služby a v podobě zpráv je přes Obranu národa předával do Londýna. Po Schmoranzově zatčení gestapem následovalo i zatčení Krause. Byl vyslýchán na Pečkárně a poté krátce vězněn na Pankráci, ale protože mu napojení na Schmoranzovu skupinu nebylo dokázáno, byl propuštěn.

V listopadu 1941 byl zařazen do úplně prvního transportu, který šel do Terezína. Byl to transport Ak-1, což byla zkratka pro Aufbaukommando, tzn. „Komando pro výstavbu“. Tato skupina se měla podílet na přestavbě města Terezína na židovské ghetto. Kraus dostal při registraci číslo Ak-353. Tento první terezínský transport jel ještě normálním klasickým vlakem, nikoli dobytčáky, kterými se jezdilo později. Jeli vlakem na Litoměřice, vystoupili v Bohušovicích a šli pěšky do Terezína, za doprovodu českých četníků.

Kraus byl ihned zpočátku existence ghetta židovskou radou starších (Judenältestenrat) pověřen (až do června 1943, kdy byla Terezín napojen na železniční trať Praha-LovosiceÚstí nad Labem železniční vlečkou) organizovat pěší přechody transportovaných právě z Bohušovic nad Ohří do Terezína, vzdáleného tři kilometry. Vysloužil si tak v ghettu všeobecně známou přezdívku Mojžíš, protože chodil vždy v čele zástupu.    
   

Zároveň s tím mu byl již v roce 1942 svěřen úkol velet pracovnímu komandu vězňů, kteří v Bohušovické kotlině mezi Bohušovicemi a Terezínem postavili terezínské krematorium. I v takto příšerných podmínkách udržel jistou noblesu, chodil vždy upraven, v kravatě a v klobouku a v padnoucím obleku a platil za „nejlépe oblékaného muže Terezína“.

Byl také jedním z třiceti vězňů terezínského ghetta, který pohřbíval zavražděné muže z Lidic – tento hrůzný zážitek později popsal v povídce Pohřbíval jsem mrtvé z Lidic.    
   

Až v roce 2020 byl na motivy této povídky natočen dokument České televize Terezínští hrobaři.

Z Terezína byl transportován spolu se svou manželkou 1. října 1944 do Auschwitz. Po příjezdu byli při selekci rozděleni. On sám měl štěstí a byl vybrán na práci, z Auschwitz jej vozili s ostatními vězni na denní práce do IG Farben a do nedaleké Buny, kde se vyráběl syntetický benzín.

Jednoho dne se měli přihlásit kováři a tesaři – Kraus, který v životě neměl v ruce kladivo, se přihlásil. Byl tedy zařazen do pobočného pracovního tábora v Hlivicích, (německy Gleiwitz), kde opravovali železniční vagóny, což byla příšerná práce, na kterou byli většinou vybráni vězni z Terezína.

Při této selekci Krausovi vytetovali na levé předloktí číslo B11632. Tuto otřesnou zkušenost popisuje v knize Plyn, plyn…, pak oheň.

V Glewitzu byl Kraus patrně jedním z posledních, kdo mluvili s Karlem Poláčkem a Fritzem Tuassigem těsně předtím, než na otřesné podmínky zdejšího lágru zemřeli.

Vězni pracovali také na opravách poškozených podvozků automobilů, v dílně, v kovárně a stavěli také silnice a nedalekou přistávací dráhu pro Luftwaffe. Panovaly zde dvanáctihodinové směny. Častou „kratochvílí“ velitele tábora Molla bylo tzv. „Steinetragen“ – zcela účelové a zbytečné přenášení kamenů z nedaleké hromady strusky do tábora a zpět. Téměř sto vězňů zde zemřelo v důsledku týrání, hladu, infekcí a naprostého vyčerpání z práce. Při pokusu o útěk bylo nejméně pět dalších zastřeleno a dva ruští zajatci byli pro stejný delikt proti táborovému řádu pro výstahu oběšeni. Těsně před evakuací v lednu 1945 zde bylo 1336 vězňů, většinou Židů, Poláků a Rusů, z toho poměrně nezanedbatelná část Čechoslováků, hlavně bývalých terezínských. Esesmany byla Glewitz ke konci ledna 1945 zlikvidována a v několika skupinách byli zcela vyčerpaní vězni hnáni pochodem smrti směrem na Gross-Rosen.

Tak se s dalším pochodem smrti dostal Kraus dostal do dalšího lágru Blechhammer, (dnes Blachownia podlíž dnešního Kędzierzyn-Koźle), vzdáleném asi 30 km směrem na západ k německé hranici. Jednalo se po Monowitz o druhý nejrozsáhlejší pobočný tábor Auschwitz-Birkenau. Byli zde vězňové a zajatci z takřka všech možných koutů Evropy, včetně Angličanů. Podmínky během kruté zimy 1945 byly tak úděsné, že zde panoval i kanibalismus mezi vězni, což Kraus popisuje. S blížící se frontou však velmi záhy (21. ledna 1945) začali nacisté poboční pracovní tábory likvidovat a organizovali pochody smrti. Z Blechhammeru byl tak vypraven další pochod smrti, ale jemu se s ještě několika lidmi (mj. Jiří Brady) podařil útěk.    

Pak se díky pomoci sovětské armády a partyzánům strastiplnou oddyseou přes Polsko (Ehreforst, Gliwice, Katovice, Bytom, Čencstochová, Kielce, Sandoměř), Slovensko a Podkarpatskou Rus dostal v dubnu 1945 až do Budapešti, která už byla osvobozená. Tam se začal zotavovat z útrap táborů. Kontaktoval lidi, které znal jako novinář. Ti mu sehnali základní pomoc, pronajali mu malý byt v Arpád utca. V Budapešti také sepsal své zážitky. V květnu 1945 přijel do Prahy a měl už hotovou celou knížku. Kniha-reportáž Plyn, plyn…, pak oheň pak vyšla v září 1945 a byla to úplně první reportáž o vyhlazovacích táborech, která v Československu vyšla. Vydal ji nakladatel Chvojka. Druhá část A přiveď zpět naše roztroušené… byla pokračováním, ale z jiného úhlu. Důraz je zde na líčení období v Terezíně. Vyšla o něco později, také s obálkou od jeho přítele, který také přežil pobyt v lágrech, akademického malíře Davida Friedmanna.

Únor 1948 měl vliv nejen na osudy Krausových děl, ale i na něj samotného. Po válce nastoupil zpět do České tiskové kanceláře a do Československého rozhlasu, kde se stal zakladatelem a vedoucím krátkovlnného zahraničního vysílání. Působil zde také jako hlasatel v anglické, francouzské a německé redakci a komentátor pro střední Evropu. Jeho nejvýznamnějším žákem se stal Arnošt Lustig.

To vše však skončilo počátkem padesátých let během procesu se Slánským. Kraus ztratil ze dne na den místo jak v ČTK, tak v rozhlase. Nesměl publikovat, jeho díla byla opakovaně komunistickým režimem nejprve cenzurou pozměňována, posléze zcela odmítána s chabým odůvodněním, že „téma holocaustu je již pět let po válce zcela vyčerpáno, je minulostí a již nikoho nezajímá. Lid se nyní musí soustředit na budoucnost, na budování nové, lepší a spravedlnější společnosti – komunismus.“

Bez zájmu nakladatelství zůstala i další díla – román Tři pušky, novela pro děti Píseň o Lée i vůbec poslední Krausův román Tvář číslo 5, kde v hlavní roli figuruje nacistický zločinec, který si po válce změní podobu a identitu. Tento námět byl použit v barrandovském filmu Ztracená tvář, ovšem bez uvedení jakékoli zmínky o původním autorovi.

Kraus nicméně publikoval pod pseudonymy či cizími jmény, zejména jeho historky ze staré Prahy konce 19. a začátku 20. století se v šedesátých letech těšily značné oblibě a vycházely například ve Večerní Praze. Pod vlastním jménem publikoval pravidelně v Židovské ročence. Byl zaměstnán na Židovské náboženské obci v Praze, kde vedl kulturní oddělení. Díky jeho bohatým kontaktům tak v této době vystupovaly v kulturních programech a při oslavách židovských svátků takové osobnosti jako např. Jan WerichKarel GottJudita Čeřovská či Waldemar Matuška.

František R. Kraus zemřel v Praze 19. května 1967. Stačil ještě přivítat „tání ledů“ po liblické konferenci o Franzi Kafkovi, což považoval za zlomový okamžik v kulturním a politickém životě, pražského jara se však již nedočkal. Je pohřben na Novém židovském hřbitově v Praze.

V roce 2003 vyšel v nakladatelství Bystrov a synové román z prostředí staré Prahy, Terezína a Osvětimi Kat beze stínu. V roce 2013 vyšlo 3. vydání knihy Plyn, plyn…, pak oheň (nakl. Grantis). V květnu 2015 vyšla kniha Holocaust – slepá kolej dějin od badatele a spisovatele literatury faktu Romana Cílka, kde jednu třetinu knihy tvoří právě Krausovy vzpomínky.

V roce 2020 vyšla v nakladatelství Cattacan první část zamýšlené antologie díla Františka R. Krause – soubor povídek ze staré Prahy přelomu 19. a 20. století pod názvem Povídky ze Svrabové čtvrti – Zmizelý svět židovské Prahy.

František Robert Kraus byl dvakrát ženat, z prvního manželství měl syna Ronalda. S druhou manželkou Alicí, rozenou Flusserovou se oženil v roce 1939; oba holocaust přežili. Syn z druhého manželství je JUDr. Tomáš Kraus.

Dílo: Plyn, plyn…, pak oheň – I. díl válečných vzpomínek (1945, 1946, 2013), A přiveď zpět naše roztroušené – II. díl válečných vzpomínek (1946), David bude žít (původně Šemarjáhu hledá Boha) (1949), Proměněná země (1957), společně s Jaroslavem Pecháčkem, Kat beze stínu – román, napsaný v 60. letech, vydala Jazzová sekce roku 1984, nové vydání roku 2003, Tisíce obyčejných smrtí (zaznamenal v 60. letech Roman Cílek, vydáno 2011), Holocaust, slepá kolej dějin (zaznamenal v 60. letech Roman Cílek, vydáno 2015), Drůš Mauruse Blocha, Povídky ze Svrabové čtvrti – Zmizelý svět židovské Prahy.

František R. Kraus zemřel 19. 5. 1967 v Praze.

Zpracováno podle: https://cs.wikipedia.org

Komentáře