Dnes uplyne 60 let od úmrtí spisovatelky Anny Marie Tilschové

Anna Marie Tilschová se narodila 11. 11. 1873 v Praze. Pocházela ze zámožné rodiny pražského advokáta. Vystudovala Vyšší dívčí školu a jako mimořádná posluchačka navštěvovala FF UK. Patřila ke vzdělaným ženám své doby. Její kulturní obzor rozšiřoval i styk s významnými osobnostmi z oblasti vědy, literatury i výtvarného umění. Umožnil jí to především sňatek s bratrancem JUDr. E. Tilschem, profesorem PF. Ten v roce 1912 spáchal sebevraždu. Vědci a umělci realistického směru jako K. V. Rais, A. Slavíček a jiní, ovlivnili autorčinu tvorbu. Většinu života strávila v Praze, podnikla jen ojedinělé cesty do zahraničí – Francie, Bulharsko, USA.
Přispívala do časopisů, např. Lada, Nová žena a další, některé i redigovala. Ve třicátých letech 20. století se stala po Karlu Čapkovi předsedkyní Pen-klubu, po 2. světové válce vedla Společnost Boženy Němcové.

A. M. Tilschová zemřela 18. 6. 1957 v Dobříši.

Dílo:

Anna Marie Tilschová psala povídky, novely, romány a velké románové cykly. Její tvorba je zaměřená na zobrazení měšťanského světa, uměleckých a vědeckých zápasů. Je autorkou prvních velkých sociálních románů v české literatuře.

Povídky: Sedmnáct povídek – 1904, Na horách – 1905, Hříšnice a jiná próza – 1918, Černá dáma a tři povídky – 1924

Romány:
Fany – 1915, hrdinka obětuje svůj život iluzi rodinné pospolitosti, Stará rodina – 1916, Synové – 1918, dva románové osudy podnikatelské rodiny Kučerů, kde čtyři synové postupně promrhají jmění shromážděné otcem – zakladatelem. Dědicové – 1924, Vykoupení – 1923, v románu se autorka volně inspirovala životem malíře Antonína Slavíčka, Orlí hnízdo – 1942, osudy bratří Mánesů a jejich rodiny, Alma mater – 1933, román z univerzitního prostředí, Haldy – 1927, sociální román z hornického kraje, U modrého kohouta – 1937, z lékařského prostředí.

Celek tvůrčího rozpětí A. M. Tilschové doplňují pohádky, bajky, parafráze lidových námětů a fantastické povídky. V roce 1948 napsala knižní studii o Boženě Němcové.

Zpracováno podle: www.spisovatele.cz

Komentáře