Dnes uplyne 75 let od úmrtí spisovatele Franze Werfela

Franz Victor Werfelrakouskočeský, německy píšící spisovatel, se narodil 10. 9. 1890 v Praze. Byl jedním z čelných představitelů expresionismu. Franz Victor Werfel byl synem zámožného pražského židovského rukavičkáře Rudolfa Werfela a jeho ženy Albiny Werfelové, roz. Kussiové. Werfel patřil ke generaci pražských německých spisovatelů stejně jako Franz Kafka či Max Brod. Werfelova rodina patřila k ortodoxním vyznavačům židovského náboženství, Werfel však byl později silně zasažen křesťansko-židovskou religiozitou. Werfel v mládí postupně studoval v Lipsku a v Hamburku, byl posádkou na pražských Hradčanech a pracoval v nakladatelství. Před první světovou válkou spolupracoval na vydávání ediční řady Der jüngste Tag, která se zaměřovala na expresionistická díla. V roce 1911 se se značným úspěchem objevila Werfelova první básnická sbírka Der Weltfreund (česky Přítel světa). Krom Kafky, kterého znal již od studií na gymnáziu, se setkal s německým básníkem Rainerem Mariou Rilkem a spřátelil se s novinářem Karlem Krausem, do jehož novin Die Fackel (Pochodeň) rovněž přispěl. Před vypuknutím první světové války patřil ke skupině pacifistů, v níž byli i Martin Buber či Max Scheler. Jeho pacifismus se projevil i v adaptaci Euripidova dramatu Trojanky (něm. Die Troerinnen) z roku 1915. Za první světové války byl během let 1915 až 1917 nasazen na Východní frontě v Haliči. Později působil v redakci válečných novin ve Vídni. Po skončení války zůstal Werfel ve Vídni, kde se seznámil s vdovou po skladateli Gustavu Mahlerovi Almou Mahlerovou, jež byla sama hudební skladatelkou. Ta byla v té době provdána za architekta Waltra Gropia, s nímž se rozvedla a za Werfela se provdala v roce 1929. Žili většinou ve Vídni, podnikli však řadu cest, mj. do Izraele. Po roce 1938 spolu emigrovali do Spojených států amerických.
Od 20. let se Werfel živil výhradně jako spisovatel. Psal dramata, romány (vč. životopisného románu o Giuseppem Verdim. Inspirován svými cestami po východních zemích, napsal na počátku 30. let historický román Die vierzig Tage des Musa Dagh (česky Čtyřicet dnů) o masových vraždách Arménů Turky v roce 1915 (viz Arménská genocida). Román vyšel v roce 1933. Protože kniha předvídala podobný osud Židů v nadcházející nacistické Evropě, byla v Třetí říši zakázána.
V roce 1938 utekli s manželkou Almou před nacismem do Francie, ale v roce 1940 museli prchnout i odtud. Při útěku přes poutní město Lurdy se zapřisáhl, že pokud se mu podaří uniknout, napíše knihu o sv. Bernadettě Soubirous, dívce z Lourd, jíž se v roce 1858 zjevila Panna Marie. S Almou, spisovatelem Heinrichem Mannem a jeho synovcem, filosofem Golo Mannem uprchli pěšky přes Pyreneje do Španělska a do Spojených států amerických. V roce 1941 obdržel americké státní občanství. Ve stejném roce vyšel úspěšný román Das Lied von Bernadette (česky Píseň o Bernadettě).
Werfelovo dílo je velmi obsáhlé, čítá romány, kratší prozaická díla, dramata i básně. Zde jsou uvedeny jen nejvýznamnější práce.

Romány: Der Abituriententag. Die Geschichte einer Jugendschuld, 1928. Román (česky Sjezd abiturientů, překl. Bohumil Černík, 1958).Barbara oder die Frömmigkeit, 1929. Román (česky Barbora neboli Zbožnost, překl. Radovan Charvát 1997).Die vierzig Tage des Musa Dagh, 1933. Historický román (česky Čtyřicet dnů, překl. mj. Pavel Eisner, 1934).Höret die Stimme (nebo Jeremias), 1937. Román (česky Jeremiáš, překl. Hanuš Karlach, 1998).Der veuntreute Himmel, 1939. Román (česky Zpronevěřilé nebe).1941 Das Lied von Bernadette, 1941. Román (česky Píseň o Bernadettě, překl. mj. Jitka Fučíková, 1999).Stern der Ungeborenen, 1946. Utopický román (česky Hvězda nenarozených, překl. Hanuš Karlach, 1998)

Povídky a novely: Nicht der Mörder, der Ermordete ist schuldig, 1920. Novela (česky Ne vrah, zavražděný je vinen, překl. František Kafka, 1990). Der Tod des Kleinbürgers, 1927. Novela (česky Smrt maloměšťáka, překl. Bohumil Černík, 1959). Geheimnis eines Menschen, 1927. Novela (česky Dům smutku, překl. mj. František Kafka, 1970). Die arge Legende vom gerissenen Galgenstrick, posmrtně 1948. Povídka (česky Hrozná legenda o přetržené oprátce, překl. Jana Zoubková, 1996, ISBN 80-7207-039-8).

Dramata: Bocksgesang, 1921. Tragédie (česky Kozlí zpěv, překl. Hanuš Karlach, 1991). Jacobowsky und der Oberst, 1944. „Komedie jedné tragédie“ (Jacobowsky a plukovník, překl. Jiří Stach, 1984).

Básně: Der Weltfreund, 1911. Básně (česky Přítel světa, překl. Hana Žantovská, 1965).

Franz Werfel zemřel 26. 8. 1945 v Beverly Hills.

Zpracováno podle: https://cs.wikipedia.org

Komentáře