Dnes uplyne 75 let od úmrtí spisovatele Jiřího Langera

Jiří Langer – prozaik, básník, překladatel a vykladač Talmudu, znalec chasidského života, psal německy, hebrejsky a česky. Celé jeho dílo je zasvěceno židovské kultuře.

Nejmladší syn z pražské židovské obchodnické rodiny, bratr dramatika a prozaika Františka Langra Jiří se narodil 19. 3. 1894 v Praze. Už za středoškolského studia se intenzívně zajímal o mystiku, do které ho uváděl jeho o dva roky starší přítel A. Fuchs. V létě 1913 se poprvé vypravil do „židovského Říma“, haličského Belzu, ponořil se do studia v belzské učebně a pokračoval v něm i po návratu do Prahy. Podruhé odjel do Belzu v roce 1914, s družinou belzského rabína se uchýlil před frontou do Maďarska, odkud rukoval do armády.

Do konce války žil s chasidy, po ní se vrátil do Prahy. S kulturou chasidů seznamoval mj. i F. Kafku. Pracoval většinou jako soukromý judaistický učenec, hmotně podporován rodiči i bratry, nedlouho působil jako učitel v židovské škole. V červenci 1939 se vydal do Palestiny, s celou výpravou uprchlíků na říčních lodích uvízl v Rumunsku. Na lodi prožil krutou zimu. Když se pak uprchlíci dočkali povolení ke vstupu do Palestiny, léčil se marně v telavivské nemocnici. Zemřel 12. 3. 1943 na nefrózu.

Do literatury vstoupil knihou Die Erotik der Kabbala, ve které se pokusil vysledovat zdroje židovské mystiky a vůbec náboženství ve smyslu učení S. Freuda. Přispíval i do vídeňského psychoanalytického časopisu Imago. Své hebrejsky psané verše vydal ve sbírce Pijjutim ve Šire Jedidut (Básně a písně přátelství).

Výbor z jeho esejistiky, publicistiky a korespondence vyšel až v polovině 90. let. Už na konci první republiky dal české literatuře tři významné publikace: informativní knížku o Talmudu, výbor z hebrejského básnictví deseti století Zpěvy zavržených a knihu chasidských legend a příběhů Devět bran. Epilogem Langrova díla se stala skromná knížka hebrejsky psaných veršů Me´at cori (Kapka balšámu), poezie psaná v posledních autorových letech v Palestině.

Literatura: A. Mikulášek, V. Glosíková, A. B. Schulz a kol., Literatura s hvězdou Davidovou, Votobia Praha 1998

(Data narození se v různých publikacích liší. Některé uvádějí 11. 3., i 7. 4.)

Komentáře