Dnes uplyne 75 let od úmrtí spisovatele Karla Václava Adámka

Karel Václav Adámek – spisovatel, kulturní historik a muzejník, se narodil 19. 9. 1868 v Hlinsku. Byl členem vedení Národní strany svobodomyslné (Mladočechů). Napsal řadu prací z oblasti východočeského muzejnictví, historie, umění a etnografie. Je autorem významné monografie Lid na Hlinecku a důležitých statí o statku v Jeníkově u Hlinska. Zabýval se též právem autorským a ústavním, z těchto oborů publikoval řadu článků v odborných časopisech. Byl synem významného hlineckého národopisce Karla Adámka a synovcem Bohumila Adámka.
Vystudoval gymnázium v Chrudimi a poté pokračoval se studiem práv na Karlově univerzitě v Praze. Po studiích se vrátil na rok do Chrudimi a poté si v roce 1900 založil vlastní advokátní kancelář v Hlinsku. Společně se svým otcem se angažoval v Mladočeské straně a v samosprávných orgánech. Společně s J. L. Píčem založili v roce 1888 Společnost přátel starožitností českých. Společně se svým otcem a strýcem založili národopisný odbor Hlinecka, který stál za uspořádáním okresní výstavy společně s národopisným a národohospodářským sjezdem v Hlinsku roku 1893. Publikoval přes 70 vlastivědných děl a stovky článků, ve kterých se opíral o terénní výzkum s vlastním archivním studiem. Těžiště jeho práce nejprve tvořila lidová slovesnost a kroje, později se zabýval výzkumem lidového stavitelství na Hlinecku.

Vybrané dílo: Příspěvky k dějinám selského lidu z okolí Hlinska v 18. věku. Praha 1897, České zemědělstvo. Praha 1899, Lid na Hlinecku I. Praha 1900. (Druhý díl pouze v rukopise), Lidový nábytek východočeský. Chrudim 1907, Listiny k dějinám lidového hnutí náboženského na českém východě v 18. a 19. věku I-II. Praha 1911-22

Karel Václav Adámek zemřel 18. 12. 1944 v Chrudimi.

Zpracováno podle: http://cs.wikipedia.org

Komentáře