Dnes uplyne 80 let od úmrtí spisovatele a politika Františka Václava Krejčího

František Václav Krejčíčeský spisovatel, novinář, kritik a překladatel, politik, meziválečný poslanec a senátor za Československou sociálně demokratickou stranu dělnickou, se narodil 4. 10. 1867 v České Třebové. Už koncem 19. století se angažoval v sociálně demokratickém hnutí, kam přešel jako původně studentský aktivista blízký proudu takzvaných realistů, který měl zpočátku blízko ke Straně pokrokových socialistů. V roce 1896 se podílel na vzniku Dělnické akademie, jejíž zřízení inspiroval Tomáš Garrigue Masaryk. V letech 18971933 vedl kulturní rubriku deníku Právo lidu, která díky němu dosáhla vysoké úrovně.  V letech 19181920 zasedal v Revolučním národním shromáždění za Československou sociálně demokratickou stranu dělnickou. Později přešel do horní komory parlamentu. V parlamentních volbách v roce 1929 získal senátorské křeslo v Národním shromáždění. V senátu setrval do roku 1935.

Dílo: Doba: essaye z roku 1915 (1916), Julius Zeyer: kritická studie. Praha: Hejda a Tuček, 1901.

František Václav Krejčí zemřel 30. 9. 1941 v Praze.

Zpracováno podle: https://cs.wikipedia.org

Komentáře