Dnes uplyne 85 let od úmrtí spisovatele Jaroslava Hilberta

Jaroslav Hilbert – technik, český dramatik a spisovatel, se narodil 19. 1. 1871 v Lounech. Pocházel ze vzdělané a zámožné měšťanské rodiny. Otec JUDr. Petr Hilbert byl advokát a starosta města. Bratr Kamil byl významný český architekt (autor dostavby Svatovítské katedrály a návrhů historizujících staveb v rodných Lounech). V Praze vystudoval nižší reálku, pak německou Vyšší průmyslovou školu v Plzni, kde roku 1889 odmaturoval a pak pokračoval ve studiu na strojní fakultě ČVUT v Praze. Po studiích nastoupil jako inženýr asistent v Českomoravské továrně na stroje v Praze-Libni. Jenže když uspěla jeho první divadelní hra Vina na prknech Národního divadla, zanechal po dvou letech práce v továrně a věnoval se pouze umění. Umožnila mu to finanční podpora rodiny. Od roku 1906 byl divadelním referentem, fejetonistou a redaktorem, psal kritiky do různých časopisů, zejména 30 let do Venkova, také do Zlaté Prahy a Moderní revue a od roku 1906 byl v divadle denně. V roce 1902 se stal spoluzakladatelem Kruhu českých spisovatelů a v roce 1919 společně s Hilarem Dramatického svazu. Jeho byl předsedou až do své smrti. Během svých zahraničních cest po Evropě i za československými legiemi napsal mnoho zasvěcených fejetonů a pokračoval v tvorbě pro divadlo a později přidal i několik nepříliš významných románů i povídek, odborných děl. Napsal celkem 22 divadelních her a řada z nich byla ovlivněna tvorbou norského dramatika Henrika Ibsena.

Dramatická tvorba:  Vina (1896), O boha (1898), přezvaná později na Pěst, náboženská tragédie, Psanci (1899), polosymbolická, Falkenštejn (1903) hrdinská historická hra, Česká komedie (1907), historická komedie, Patria (1911), Kolumbus (1915), Jejich štěstí (1916), Hnízdo v bouři (1917), Podzim doktora Marka (1922), Domů (1923), Druhý břeh (1924), Prapor lidstva (1926), Job (1928), Irena (veselohra 1929), Třídič štěrku (1930), Blíženci (1931), Let královny (1932), Sestra (veselohra 1933)

Literární tvorba: Lili a jiné povídky (1901), Rytíř Kura (1911), román, Léto v Indii (1915), sbírka fejetonů z cest, Dům na náměstí (1922), sbírka vzpomínkových fejetonů na dětství a mládí prožité v Lounech, O dramatu (1913), odborná kniha

Jaroslav Hilbert zemřel 10. 5. 1936 v Praze.

Zpracováno podle: https://cs.wikipedia.org

Komentáře