Dnes uplyne 90 let od narození spisovatele Zdeňka Pochopa

Zdeněk Pochop se narodil 16. 4. 1930 v Horní Branné.  Otec byl legionář, jako penzionovaný voják pak hostinským. – Pochop studoval reálné gymnázium v Jičíně (mat. 1949) a češtinu a ruštinu na FF UK (abs. 1953 diplomovou prací Nástin vývojové cesty Vaška Káni). V letech 1953–58 byl pracovníkem Katedry jazyků ČSAV, v letech 1959–63 redaktorem nakladatelství Čs. spisovatel, v letech 1964–69 redaktorem Literárních novin (Literárních listů, Listů) a 1969–70 opět redaktorem nakladatelství Čs. spisovatel. V letech 1970–80 pracoval jako čerpač v národním podniku Stavební geologie (České Budějovice), 1980–82 jako vrátný v ubytovně, od roku 1982 byl úředníkem-provozářem v ateliéru pozemních staveb Pragoprojektu. V roce 1990 se vrátil do Literárních novin ve funkci zástupce šéfredaktora, v letech 1992–95 byl ředitelem nakladatelství Český spisovatel. Poté odešel do důchodu.

Především recenzemi prozaických děl přispíval od roku 1948 do periodik: Středoškolák, Nový život, Smena (Bratislava), Mladá fronta, Literární noviny (Literární listy, Listy), Host do domu, Orientace, po 1989 do Lidových novin a Literárních novin. V samizdatové edici Petlice vydal 1974 knihu povídek Marné volání. V 60. letech spolupracoval s Čs. rozhlasem na literárních pořadech pro mládež a na cyklu relací z české literární historie. Užíval šifer zp a ZP.

První Pochopovu prózu Mizerné probuzení tvoří vnitřní monolog hrdiny, kterého deformované politické poměry přinutí, aby vlastní provinění svedl na nenáviděnou kádrovou referentku. Novela rozvíjí motiv ztráty důležitého dokumentu, postupně však v ní převládnou úvahy o různých východiscích z nastalé situace a o etické problematice. Obdobnou metodu Pochop uplatnil i v detektivní próze Tajemství klíče: po uvedení případu (tentokrát nálezu mrtvé ženy) jsou probírány okolnosti, které by mohly být vodítkem k jeho vyřešení. Při vyšetřování nabývá teprve plné funkčnosti mimořádná podrobnost vyprávění, které ostatně charakterizuje všechny Pochopovy prózy. Postavy povídek Marné volání se podobají hrdinovi autorovy prvotiny svou vnitřní osamělostí a nedůvěřivostí k druhým. Téma obtížně řešitelného či vysvětlitelného případu je zde vystupňováno do několika variant neproniknutelného tajemství.

Zdeněk Pochop zemřel 20. 8. 2000 v Praze.

Zpracováno podle: www.slovnikceskeliteratury.cz

Komentáře