Dnes uplyne 90 let od úmrtí spisovatele Jana Karafiáta

Český spisovatel, evangelický kněz a teolog Jan Karafiát se narodil 4. 1. 1846 v Jimramově (okres Žďár nad Sázavou). Pocházel ze staré písmácké rodiny. Jeho strýc Václav Karafiát (1794 -1874), evangelický kněz, byl autorem populárních Ranních a večerních modliteb pro evangelické křesťany (1843), nazývaných Karafiátky. Studoval na gymnáziu v Litomyšli a Güterslohu, 1866-69 teologii v Berlíně, Bonnu a Vídni. V letech 1869-72 pracoval jako soukromý učitel v Kolíně nad Rýnem a v Edinburgu, 1872-74 jako učitel evangelického semináře v Čáslavi. V letech 1875-95 působil jako evangelický farář v Hrubé Lhotě na Valašsku. Od roku 1895 žil na odpočinku v Praze, kde vydával Reformované listy. Vydal kritické vydání Bible kralické z roku 1613.
Do vývoje české literatury pro děti významně zasáhl svou knihou Broučci (1. vydání 1876 vlastním nákladem za finanční podpory jeho mecenášky lady Jane Beaukenen, se kterou se seznámil v době, kdy byl domácím učitelem ve skotském Edinburgu.), poetickou alegorií, vyzařující prostou lásku k přírodě, touhu po ideálních vztazích mezi lidmi i evangelickou pokoru. Kniha byla od té doby přeložena do mnoha světových jazyků a jen u nás se dočkala v roce 1994 87. vydání, nadto byla zhudebněna a byla podkladem pro televizní a rozhlasovou tvorbu.
Je autorem a vydavatelem následujících děl: Mistr Jan Hus, povahopis našeho reformátora (1872, 2. vyd. 1893); Kamarádi, povídka ze života pro život (1873, 2. vyd. 1894); Broučci, povídka pro malé i veliké děti (1876, 2. vyd. 1895); Reformovaný zpěvník obsahující 150 žalmů a 52 vybraných písní (1876); Rozbor Kralického Nového zákona co do řeči i překladu; s historií našeho biblického textu (1878), Kritické vydání Bible kralické z roku 1613 (1887), Šestnáctero pražských kázání (1905), Text kralický z roku 1613 podle původních textů opravený (1915).

Jan Karafiát zemřel v Praze 31. 1. 1929.

Komentáře