Dnes uplyne 95 let od narození spisovatele a scénáristy Oty Hofmana

Kdo by si z dětství nepamatoval díla jako: Pan Tau, Chobotnice z Čertovky, Chobotnice z druhého patra, Návštěvníci aj. – právě tyto moderní pohádky tvoří základní žánrový okruh Hofmanova díla, v nichž fantazijní motivy a prvky umocňují reálný obraz současného dětského světa. Hybatelem děje jsou zpravidla oživlé předměty nebo zvláštní pohádkové bytosti, které dokáží porozumět touhám dětských hrdinů. Pro tuto Hofmanovu tvorbu je příznačný humor, laskavá vlídnost a dobrá pohoda.

Ota Hofman se narodil 10. dubna 1928 v Praze jako syn obchodního cestujícího. Začal studovat v Praze na reálce, pokračoval na gymnáziu, maturoval však na obchodní akademii. Po ročním studiu práv přešel na FAMU, studia dramaturgie a scenáristiky ukončil 1953, poté byl na fakultě asistentem. Od roku 1955 pracoval ve FS Barrandov postupně jako scenárista, dramaturg, vedoucí dramaturg skupiny filmů pro děti a mládež a vedoucí scenáristického oddělení. Spoluzakládal Festival filmů pro děti a mládež v Gottwaldově (Zlíně), ve SČS působil jako předseda sekce literatury pro děti a mládež. Od roku 1988 byl předsedou Čs. národní sekce IBBY.

Debutoval 1945 básněmi a povídkami v časopise Středoškolák. Dále přispíval do periodik: Literární měsíčník, Tvorba, Rudé právo, Mladá fronta, Práce, Svobodné slovo, Zlatý máj aj.

Napsal scénáře (příp. se podílel na scénářích) např. k filmům: Jestřáb kontra hrdlička, Hodina modrých slonů, Brankář bydlí v naší ulici, V šest ráno na letišti, Ročník jedenadvacet, Sny na neděli, Sedmý kontinent, Králíci ve vysoké trávě, Panna a netvor, Už zase skáču přes kaluže, Vlak do stanice nebe, Malá mořská víla, Setkání v červenci, Poslední motýl, Lucie a zázraky, Robinzonka, Klaun Ferdinand a raketa, Odysseus a hvězdy, Káťa a krokodýl, Honzíkova cesta, Pohádka o staré tramvaji, Kráska a zvíře, Lucie postrach ulice, Pan Tau. Některé ze scénářů napsal podle vlastních knih, jiné naopak dodatečně dostaly knižní podobu.

Ota Hofman zemřel 17. 5. 1989 v Praze.

Zpracováno podle: Slovník českých spisovatelů od roku 1945, Brána 1995

Komentáře