Dnes uplyne 95 let od narození spisovatelky Věry Kistlerové

Věra Kistlerová – prozaička a hudební skladatelka, se narodila 23. 3. 1929 ve Volarech.

Dívčím jménem Polenová, v USA užívala jméno Vera P. Kistler. Narodila se v rodině železničního zřízence a švadleny. Dětství prožila v Plzni, kde od roku 1940 navštěvovala měšťanskou školu, v roce 1944 se s rodiči přestěhovala do Volyně na Šumavě. Provdala se za vojína americké armády Thomase C. Kistlera a od roku 1947 žila v Darlingtonu (Jižní Karolína). V letech 1964–68 studovala hudební vědu na Coker College v Hartsville (titul BA 1969), v letech 1969–73 pokračovala ve studiu na Univerzitě Jižní Karolíny v Columbii (titul MA 1973); další studium na této univerzitě 1984–87 zakončila doktorskou prací věnovanou Bohuslavu Martinů. Kromě výpomoci v manželově podniku působila jako soukromá učitelka klavírní hry, vyučovala hudební teorii a sborový zpěv na středních školách, věnovala se též skladbě. V roce 1987 byla zaměstnána na Allen University v Columbii. Je autorkou řady komorních i sborových skladeb na slova známých básníků (Robert Frost, Reiner Marie Rilke), často zhudebňovala vlastní texty a aranžovala české národní písně.

Literatuře se Kistlerová začala věnovat na počátku 70. let. Povídkami, později knižně otištěnými v souboru Ptáci jednoho peří, přispívala do časopisů vycházejících v Jižní Karolíně: Sandlapper Magazine (1979) a State Magazine (1985). Roku 1971 se zúčastnila jubilejní antologie k 300. výročí založení státu Jižní Karolína. V Československu publikovala své prózy v polovině 80. let v časopisech Vlasta a Kmen. Za knihu povídek Hluché fialky jí byla 1983 udělena výroční cena nakladatelství Melantrich.

Námětem všech česky psaných próz Věry Kistlerové je život současného amerického jihu, ztvárňovaný s hlubokou znalostí prostředí a současně s odstupem a nadhledem člověka formovaného odlišným kulturním zázemím. Povídkový soubor Hluché fialky líčí s jemným humorem, sebeironií i s laskavým soucitem osudy tzv. válečných nevěst, jejichž představy o budoucím domově i životním partnerovi narážejí na prozaickou realitu, vypráví o ženách, které se odcizily své staré vlasti, aniž by v novém prostředí ztratily stigma cizinky. Vykořeněnost přistěhovalce i člověka, odmítajícího se přizpůsobit jižanským konvencím a konzumnímu stylu života, sleduje Kistlerová v románu Sladké putování. Na expresivně podaných osudech jeho hrdinů se pokouší o barvitou fresku barbarsky vášnivého a živočišného prostředí jižanského maloměsta v počátcích rasové integrace školství. Extrémnost a brutalita prostředí přispívající ke generačnímu odcizení se staly hlavními tématy povídek sbírky Ptáci jednoho peří.

Věra Kistlerová zemřela 3. 4. 2006 v Darlingtonu (USA).

Zpracováno podle: www.slovnikceskeliteratury.cz

Komentáře