Dnes uplyne 95 let od narození zoologa a spisovatele Zdeňka Veselovského

Profesor RNDr. Zdeněk Veselovský, DrSc. byl jedním z nejvýznačnějších českých zoologů. Dlouhou dobu vedl Zoologickou zahradu Praha. Byl zakladatelem české etologie a autorem mnoha odborných článků a populárně naučných knih z oblasti zoologie a etologie.

Narodil se 26. 8. 1928 v Jaroměři. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy (1952), kde posléze pokračoval jako pedagog (profesor zoologie obratlovců). V roce 1959 byl jmenován ředitelem pražské zoo (nastoupil 1. července 1959) a tuto funkci si podržel téměř 30 let, do konce roku 1988. Předtím pracoval v pražské zoo jako zoolog.

V roce 1964 byl zvolen za generálního sekretáře Mezinárodní unie ředitelů zoologických zahrad, v letech 1967–1971 pak vykonával funkci viceprezidenta a v letech 1971–1975 byl prezidentem této prestižní organizace. Za jeden z jeho největších úspěchů ve funkci ředitele pražské zoo je považována záchrana koně Převalského. V roce 1988 byl pro konflikt s komunistickými představiteli města Prahy na hodinu vyhozen, což mělo za následek protesty a spontánní bojkot pražské zoo ze strany mnoha zoologických zahrad západního světa, který však brzy ukončila Sametová revoluce. Po roce 1989 pracoval pro Fyziologický ústav Akademie věd České republiky a přednášel kurzy z oblasti zoologie a etologie na Biologické fakultě Jihočeské Univerzity a Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Byl žákem nositele Nobelovy ceny a zakladatele etologie Konráda Lorenze.

Prof. Zdeněk Veselovský zemřel dne 24. 11. 2006 v pražské motolské nemocnici po nedlouhé hospitalizaci na srdeční selhání.

V listopadu 2008 získal Cenu ministra životního prostředí in memoriam „za celoživotní dílo v oboru zoologie a etologie a za obdivuhodnou aktivitu v činnostech podílejících se na záchraně živočišných druhů a propagaci zoologických zahrad jako vzdělávacích institucí“.

Dílo: Myslivec hospodaří na vodě, SZN, 1954, Světem zvířat. I. díl, Savci, SNDK, 1960 – spolu s Janem Hanzákem, Praobyčejná zvířata, Mladá fronta, 1964, Výlet do třetihor, Mladá fronta, 1969; 2. rozšířené a přepracované vydání, 1986, Zoo Praha: Umíte se dívat na zvířata?, Praha: Zoologická zahrada, 1971, Vždyť jsou to jen zvířata!, Mladá fronta, 1974, Hlasy džungle, Orbis, 1976, Sloni a jejich příbuzní, SZN, 1977, Všední den v pražské ZOO, Albatros, 1983, Tučňáci, SZN, 1984, Ptáci a voda, Academia, 1987, K pramenům Orinoka, Panorama, 1988, Šimpanz, Panorama, 1991, ISBN 80-7038-081-0, Chováme se jako zvířata?, Panorama, 1992, ISBN 80-7038-240-6, Rys, Panorama, Ministerstvo životního prostředí České republiky, 1992, ISBN 80-7038-294-5, Dobytí Tróje aneb Nejen sloni mají paměť, ISV, 1995, ISBN 80-85866-10-2, Tygr, Aventinum, 1997, ISBN 80-7151-018-1, Říše zvířat, Aventinum, 1998, ISBN 80-7151-071-8, Vydra, Aventinum, Třeboňská nadace pro vydru, 1998, ISBN 80-7151-063-7, Člověk a zvíře, Academia, 2000, ISBN 80-200-0756-3, Obecná ornitologie, Academia, 2001, ISBN 80-200-0857-8, Etologie. Biologie chování zvířat., Academia, 2005, ISBN 80-200-1331-8

Zpracováno podle: https://cs.wikipedia.org

Komentáře