Dnes uplyne 95 let od úmrtí spisovatele Aloise Mrštíka

Alois Mrštík – starší bratr Viléma Mrštíka se narodil 14. 10. 1861 v Jimramově. Dětství prožil v rodišti a v Ostrovačicích u Brna, kam se rodina roku 1869 přestěhovala. Reálku a učitelský ústav vystudoval v Brně. Učil pak postupně v několika jihomoravských obcích. Roku 1889 byl jmenován správcem školy v Divákách u Hustopečí, kde žil až do své smrti 24. 2. 1925.

Do literatury vstoupil prózami uveřejňovanými ve Vesně a Národních novinách. Přispíval do Moravské orlice, Zlaté Prahy, Lumíru, Světozoru, Národních listů, Máje aj. Redigoval (s bratrem Vilémem) Moravskoslezskou revue v letech 1907-10.

Vrcholem slovesné tvorby Aloise Mrštíka je románová kronika Rok na vsi, široce založený obraz života na vsi na rozhraní Slovácka a Hané. Dílo má volnou kompozici, neboť na osnově celého roku zachycuje drobnými obrázky život tehdejší vesnice, střídá popisy přírodní a národopisné s vyprávěním a přivádí na scénu velké množství postav z řad panstva, sedláků i chudiny. Společnou prací obou bratří je drama Maryša.

Komentáře