DNY PRO VAŠE ZDRAVÍ 15. – 17. září Mezinárodní kongres zdraví 2023 Praha

Hlavním tématem letošního kongresu je motto:

Úspěchy a současné trendy TCIM pro 21. století

kulturní dědictví minulosti pro budoucnost

Praha centrem TCIM

Česká republika se 15. – 17. září stane významným místem setkání předních zástupců oborů TCIM (tradiční, komplementární a integrativní medicíny) a odborníků medicíny EBM (medicína založená na důkazech).

Cílem je rozšířit informovanost, možnost využívat TCIM v praxi, propojit zástupce jednotlivých oborů, vytvářet podmínky pro společný dialog, včetně dialogu s konvenční medicínou.

Pořadatelem kongresu je Institut pro TCIM, jehož ředitelem je Tomáš Pfeiffer. Spolupořadatelem je  ANME – největší evropský svaz pro přírodní medicínu. Partnery kongresu jsou významné nadnárodní instituce jako například EUROCAM, SALUS, European Ayurveda Association (EUAA) a mnoho dalších mezinárodních organizací.

Záštitu nad kongresem převzalo Hlavní město Prahaprof. MUDr. Julius Špičák, CSc., přednosta kliniky hepatogastroenterologie IKEM v Praze, poslanec Parlamentu ČR.

Významné osobnosti v péči o zdraví

Během tří dnů vystoupí řada špičkových odborníků – například z Cornell Medical College v USA, z Cambridge ve Velké Británii, z Německa, Dánska, Kanady, Švýcarska, Indie a dalších zemí. Dozvíte se o úspěších při léčbě některých nemocí, o nejnovějších vědeckých výzkumech, získáte přehled o jednotlivých oborech a jejich účinnosti a další zásadní informace pro váš prospěch.

Předsednictvo kongresu naleznete na: www.mkz2023praha.cz/#clenove

Informace pro vaše zdraví a životní styl

Smyslem unikátního projektu, který vznikl v naší republice, je rozšířit vzájemnou seriózní spolupráci všech oborů tak, aby přispěly k lepšímu a kvalitnějšímu životu. Populace je stále náchylnější k nemocem, které mají často chronický průběh. Například zde je možno často uplatnit obory, které mají potvrzenou svou účinnost a mohou tedy přispět k řešení některých zdravotních problémů, ale také pomoci celému českému zdravotnickému systému (mimo jiné i snížením nákladů na léčbu). Pokrok v oblasti péče o zdraví je pro každého z nás přínosem. V opačném případě bychom se mohli podobat člověku, který zahrabává léčivé prameny jen proto, že se někde doslechl, že neexistují. Mezinárodní kongres zdraví 2023 Praha reaguje na reálnou potřebu zařazovat do praxe to, co člověku efektivně pomáhá. TCIM i konvenční medicína má sloužit lidem tam, kde je možno vhodně je uplatnit pro zlepšení kvality života, snižování nemocnosti a k lepší osvětě v oblasti péče o zdraví. Nezáleží na tom, jakou cestou se uzdravíme, ale zda se uzdravíme.

Ze statistiky vyplývá, že ve vyspělých zemích užívá metody TCIM 30 až 70 % obyvatelstva. V České republice, dle zjištění agentury STEM/MARK, by uvítalo 85 % respondentů dostupnost oborů TCIM ve zdravotní péči.

Trend TCIM

Mezinárodní kongres zdraví 2023 Praha navazuje na trend, který je podporován v řadě zemí Evropy a světa. Obory TCIM doporučují studovat a zařazovat do národní zdravotní péče i nadnárodní organizace jako jsou WHO, WHA a například i NATO. Rada Evropy podporuje uznání TCIM, právo pacientu na svobodnou volbu v přístupu péče o zdraví, zdůrazňuje potřebu rozvoje výzkumu a dalšího vzdělávání v této oblasti. Některé evropské univerzity vyučují metody TCIM jako samostatné obory nebo kurzy (např. Ve Francii, Německu, Velké Británii, Švýcarsku, Maďarsku, Norsku a dalších). V Evropě jsou provozována centra integrativní onkologie, kdy jsou metody TCIM úspěšně využívány jako podpůrné terapie při léčbě rakoviny.

Sledujte online zdarma

I vy můžete být účastníky kongresu – osobně nebo online.  Již nyní se můžete přihlásit na  www.mkz2023praha.cz/prihlaska Během kongresu máte možnost zhlédnout mnoho kvalitních prezentací z oblastí TCIM i medicíny EBM na světové úrovni.  

Mezinárodní kongres zdraví 2023 Praha je zde pro vás. Nepromeškejte příležitost být u toho. Všichni jste srdečně zváni.

www.mkz2023praha.cz

Komentáře