Držitelé cen Magnesia Litera 2023

Kniha roku: Miloš Doležal: Jana bude brzy sbírat lipový květ (Revolver Revue)

Litera za prózu: Viktor Špaček: Čistý, skromný život (Host)

Litera za poezii: Petr Hruška: Spatřil jsem svou tvář (Host)

Litera za knihu pro děti a mládež: Jana Šrámková: Fánek hvězdoplavec (Běžíliška)

Litera za naučnou literaturu: Vladimír Papoušek a kol.: Chór a disonance (Akropolis/FF JU)

Litera za nakladatelský čin: Jan Zábrana: Spisy (Torst)

Litera za překladovou knihu: Stuart Douglas: Shuggie Bain (přeložila Lenka Sobotová, Paseka)

Litera za publicistiku: Martin Rychlík: Dějiny lidí (Academia)

DILIA Litera za debut roku: Patrik Banga: Skutečná cesta ven (Host)

Litera za detektivku: František Šmehlík: Šelma (Argo)

Litera za fantastiku: Vilma Kadlečková: Mycelium VII: Program apokalypsy (Argo)

Litera za humoristickou knihu: Martin Mach Ondřej, Lela Geislerová: Zen žen (Labyrint/Paseka)

Kosmas Cena čtenářů: Václav Dvořák: Písečníci a probuzení krále (Václav Dvořák)

Cena Magnesia za přínos knižní kultuře: Adolf Knoll (za rozvoj digitalizace rukopisů, starých tisků a novin a jejich široké zpřístupnění odborné komunitě i veřejnosti)

Komentáře