Kapitoly z dějin české Ameriky

Renomovaný čechoamerický historik Miloslav Rechcígl ml. (*1930) nabízí ve své nejnovější knize přehlednou informaci o přistěhovalcích českého původu v Americe, a zejména v USA. Pod názvem Tam za tím mořem piva, odvozeným z hudebního repertoáru někdejších amerických exulantů Voskovce a Wericha, se skrývá zevrubná studie o „vývoji a přínosu českého vystěhovalectví do Nového světa“ (Beyond the Sea of Beer, Bloomington, 2017). Kniha těží z výsledků autorova celoživotního zájmu o tuto málo prozkoumanou historickou látku.

Původní profesí biochemik, mladoboleslavský rodák Rechcígl spoluzaložil před 60 lety Čs. společnost pro vědy a umění se sídlem ve Washingtonu. Stal se nejen jejím dlouholetým předsedou, ale až donedávna jí udával tón také jako historik, organizátor mezinárodních konferencí a editor nesčetných publikací. Dodejme, že příští Světový kongres SVU se sejde letos v červenci v Praze.

Rechcíglova kniha je čtivým pohledem na vystěhovalce (emigrants) a přistěhovalce (immigrants) mířící do Ameriky z historických zemí Koruny české, Československa a nakonec České republiky od 15. do 20. století. Autor dělí přistěhovalecké vlny chronologicky na období před rokem 1848, následované léty masové emigrace – až po první světovou válku, a pak utečenci před hrozbou nacismu a dvěma vlnami motivovanými událostmi z let 1948 a 1968. 

Čtenář nahlédne do typických  českých komunit, jak se formovaly na území Spojených států, čechoamerického spolkového, církevního a politického života, novinářství, školství, vědy a umění. Autor se přitom pokouší definovat „čechoamerický charakter“. Zvláštní pozornost věnuje přínosu českých podnikatelů, techniků, umělců a intelektuálů při formování moderní Ameriky.

Stanislav Perkner

Komentáře